Betingelser for gratis a-kasse

Er du i gang med en uddannelse - eller kender du nogen i den situation - er det værd at vide, at man kan være gratis medlem af a-kassen

Betingelser:

  • Du skal følge en dimittendberettiget uddannelse af minimum 18 måneders varighed og skal modtage løn eller SU.
  • Hvis du er i praktisk uddannelse (elev/lærling), må du ikke have indtjening ud over din overenskomstmæssige elevløn. Dvs. du må ikke have et fritidsjob/bijob.
  • Hvis du er på en teoretisk uddannelse, må din samlede bruttoindtægt fra fx SU og fritidsarbejde højst udgøre max. dagpenge (217.300 kr. pr. år).
  • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse (pension, revalidering, kontanthjælp mv.).
  • Hvis du bliver/er over 30 år i perioden med gratis a-kasse, skal du betale efterlønsbidrag, have optjent dagpengeret på baggrund af arbejde ved uddannelsens start, og have dagpengeret.

Du kan ikke få ydelser fra a-kassen i den periode, hvor du har gratis medlemskab.

For dig, der er i gang med en bacheloruddannelse

Er du i gang med studie til bachelor, kan du med fordel melde dig ind som gratis medlem i Frie Funktionærers a-kasse allerede nu.

Når du nærmer dig afslutningen af din bachelor, skal dit medlemskab ændres til nyuddannet. Det gør du ved at ringe til Frie Funktionærer senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen, også selvom du fortsætter på overbygningen. Så har du ret til dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse eller tager orlov og frameldes uddannelsen i et semester eller flere.

Du har ret til dagpenge ved ledighed, inden for to år efter, at du er indmeldt som nyuddannet. Hvis du opfylder betingelserne kan du også få gratis medlemskab af a-kassen, mens du læser videre. Se betingelserne ovenfor.

Gymnasiale uddannelser ikke adgangsgivende

Du skal være opmærksom på, at gymnasiale uddannelser eller adgangsgivende enkeltfag ikke er adgangsgivende til gratis a-kasse. Klik her og læs mere om de mange fordele, der er ved et medlemskab af fagforeningen under din uddannelse.

For dig, der ikke er medlem nu

Du kan lave din indmeldelse her.

For dig, der allerede er medlem af a-kassen

Er du allerede medlem og berettiget til gratis medlemskab, skal du kontakte medlem@f-f.dk eller ringe på 63 13 85 50.

For dig, der er medlem af en anden a-kasse

Alle, der er i gang med en uddannelse, er velkomne hos Frie Funktionærer. Er du aktuelt medlem af en anden a-kasse, kan du blive overflyttet til os - også mens du er under uddannelse. For at blive overflyttet fra din nuværende a-kasse, skal du bare melde dig ind her eller kontakte os på 63 13 85 50.

Nyuddannet?

For at få dagpenge skal du skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter, du afslutter uddannelsen. Det kontakter vi dig om, når tiden for afslutningen på din uddannelse nærmer sig.