Vores holdninger

Frie Funktionærer har siden 1951 arbejdet for frihed på arbejdsmarkedet og lønmodtageres frihed til selv at vælge fagforening.

Selvom meget er forbedret gennem de seneste 60 år, er der stadig behov for at fokusere på et frit, fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Derfor fortsætter Frie Funktionærer indsatsen for sine grundholdninger.

Frie Funktionærer ønsker:

  • Et arbejdsmarked med frihed til at indfri individuelle ønsker i alle faser af livet.
  • Et arbejdsliv med mulighed for at skærpe kompetencerne på en overskuelig måde, som alle har råd til.
  • At alle, der er medlem af en a-kasse, skal have ret til dagpenge.
  • At ansættelsesvilkår forhandles, som de enkelte ønsker det - individuelt eller i en gruppe.
  • Et rummeligt arbejdsmarked med plads til, at alle - uanset skavanker - bidrager til velfærdssamfundet med det, de kan.
  • Behandling og økonomisk støtte til dem, der ikke længere er i stand til at arbejde.
  • En lønmodtagerlov, der sikrer grundlæggende minimumsvilkår på arbejdsmarkedet.
  • Et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem alle relevante aktører om arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål og lovgivning.