AK-Samvirkes bestyrelse

Direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer, er nyvalgt bestyrelsesmedlem i AK-Samvirke. Han ser frem til at bidrage til en fri og åben debat om a-kassernes tilbud og fleksibilitet.

Beskæftigelsen og indsatsen for de ledige står højt på den politiske dagsorden. Regeringen har varslet, at de i efteråret vil komme med et oplæg til reform af be-skæftigelsessystemet. Det nuværende system koster årligt i størrelsesordenen 16 milliarder kroner, og der er politisk opmærksomhed på, om der tilbydes de rigtige ydelser og incitamenter. Et udvalg, ledet af tidligere skatteminister Carsten Koch, er i gang med at udarbejde en udredning, der skal endevende indsatsen over for ledige. Dette arbejde skal danne grundlag for de efterfølgende politiske forhandlinger om beskæftigelsespolitikken.

- Med en reform af hele beskæftigelsesområdet foran os, skal vi sikre os, at det gennemføres på en måde, der i størst muligt omfang vil gavne de ledige og det danske samfund. Der bliver rigtig mange ting, som a-kasserne skal forholde sig til og søge at påvirke i de kommende år, siger Jørgen G. Jørgensen.

Jørgen G. Jørgensen har siden 2011 været direktør for Frie Funktionærer, der er en tværfaglig a-kasse, fagforening og en unik lønforsikring. Frie Funktionærers lønforsikring er unik, fordi den er en alternativ til forsikring mod ledighed, helt uden om a-kassesystemet.

- Fra mit daglige arbejde som direktør i Frie Funktionærer ved jeg, hvor vigtigt det er, at vi sikrer de ledige rimelige vilkår og arbejder for en forenkling af det store regelsæt, som styrer a-kassernes administration af dagpenge og efterløn, siger Jørgen G. Jørgensen og fortsætter: Som repræsentant for de a-kasser, der står uden for hovedorganisationerne, vil jeg gerne udfordre den vanetænkning, der traditionelt præger dagpengeområdet. I mit arbejde for udvikling af a-kassesystemerne, er jeg ikke fastlåst af dogmer, der udspringer fra de traditionelle fagforeninger eller et særligt partipolitisk tilhørsforhold. Tværtimod vil jeg meget gerne have en fri og åben debat om a-kassernes tilbud skal gøres mere tidsvarende og fleksible i forhold til det samlede arbejdsmarked. Det kan fx være i forhold til dagpengenes størrelse eller i forhold til dagpengeperioden. Den opgave ser jeg frem til at komme i gang med, siger Jørgen G. Jørgensen.

AK-Samvirke er brancheorganisation for 25 statsanerkendte a-kasser med lidt over 2,1 millioner medlemmer. Jørgen G. Jørgensen er en af de to repræsentanter for de a-kasser, der er uden for hovedorganisationerne.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer, på telefon 63 13 86 01/40 31 34 77 eller jgj@f-f.dk.