Regler og frivilligt arbejde

Bragt i Jyllands-Posten den 29. november 2014

Af Jørgen G. Jørgensen, direktør i Frie Funktionærer og bestyrelsesmedlem i AK-Samvirke

Ønsket om at opnå millimeterretfærdighed og at omfatte de forskellige livssituationer i forhold til fx efterløn, sygdom, barsel, udlandsophold, deltidsarbejde, sæsonarbejde, efteruddannelse osv. gør det indviklet og omfattende, og så må vi jo ikke glemme, at der for samfundet er tale om milliardudgifter.

Politikerne har i årevis talt om regelforenkling og afbureaukratisering. Jeg tror ikke, at det for alvor kommer til at ske, medmindre systemet bliver lavet helt om. Det er dog ret tankevækkende, at vi i Frie Funktionærer kan tilbyde en fri lønforsikring uden om det offentlige dagpengesystem - og med en høj dækning. Den er reguleret ud fra et regelsæt på mindre end 20 sider.

Jeg vil drage en parallel til spørgsmålet om, hvad man som ledig kan tillade sig af frivilligt ulønnet arbejde, uden at der sker modregning i dagpengene. Hidtil har grænsen været fire timer om ugen. Folketinget behandler nu lovforslag om, at grænsen for at arbejde frivilligt i frivillige organisationer, som en toårig forsøgsordning, hæves fra 4 til 15 timer om ugen i en periode fra 24/32015. Som udgangspunkt er det fornuftigt at give ledige større mulighed for at møde andre og deltage i forskellige sociale sammenhænge.

Det øger ofte chancen for at finde det næste job. Omvendt er det klart, at det på basis af dagpenge ikke bør være muligt at erstatte arbejde, der normalt er almindeligt lønarbejde, med ulønnet arbejde på statens regning.

Skøn og pragmatisme
Når lovforslaget er vedtaget, afstedkommer det en ændring i loven om arbejdsløsforsikring, en ny bekendtgørelse, og akassen får endnu et område med forskellige fortolkninger af reglerne, efterfølgende klagesager og nye indrapporteringer m.v. til følge.

I Frie Funktionærers lønforsikring kender vi selvfølgelig den tilsvarende problemstilling, som vi håndterer med skøn og pragmatisme: Kunne man nå et frivilligt arbejde, mens man var i job, så kan man det nok også, mens man søger et nyt. Får man et nyt frivilligt arbejde i ledighedsperioden, skønner vi, om det er muligt at kombinere med jobsøgning, eller om det fremmer mulighederne for at få et nyt job.