Ledighed kan også give mennesker kompetencer

Debatindlæg bragt i Politiken 29. september 2013

Af Hanne Christina Boyer, teamleder i Frie Funktionærers a-kasse

Ledighed er kompetencegivende. Når jeg møder vores ledige medlemmer her i Frie Funktionærers a-kasse, møder jeg tit mennesker, der på grund af omgivel-sernes syn på dem, som ledige, har mistet modet og troen på sig selv. At stå uden det fællesskab og den status som et job giver, er i sig selv en omvæltning i tilværelsen, der kræver sin mand/kvinde.

Når jeg påstår, at ledighed er kompetencegivende, er der nok nogle, der mener det modsatte. Men min pointe er:

Kære ledige – Du lærer at formulere dig gennem de ansøgninger, som du skriver. Du lærer også noget om markedsføring. Hver gang du skriver en ansøgning eller henvender dig i en virksomhed for at søge et nyt job, sælger du dig selv.

Hver gang du bliver indkaldt til samtale i forbindelse med din jobsøgning, lærer du også noget om personlig fremtræden og kommunikation.

Endelig er det en disciplin for sig at gebærde sig i hele det system, der omgiver dig som ledig. Det spænder fra kontakten med a-kassen, Jobcentret og måske uddannelsessystem mm.

Som ledig bevæger du dig i et system, hvor der konstant bliver stillet krav, og hvor det kan være svært at få øje på målet. Det er et system, der er præget af kontrol, og hvor du er sat uden for den indflydelse, du har på en arbejdsplads.

Det er tit mere end et fuldtidsjob at være ledig. Der stilles i dag så store krav. Er man i uddannelse eller praktik, som tit strækker sig over hele arbejdsdage, kan man ikke blot holde fri efter en ”arbejdsdag”. Der er ansøgninger, der skal skrives, måske opgaver der skal løses og afleveres i forbindelse med uddannelsen – og så er der også lige familielivet. Når man er aktiveret ledig er begrebet work-life balance for en tid sat ud af spillet.

Langt de fleste ønsker at finde det nye job, der ud over en bedre månedlig ind-komst, også kan give muligheder for læring og personlig udvikling. For de, der bliver ramt af ledighed, er det værd at huske på, at tiden som ledig også er med til at give kompetencer – blot man husker at have øje for det.