Politikerne snupper vores feriepenge

Bragt i Politiken 29. juni 2013

Af advokat Claus Carstensen, juridisk chef i Frie Funktionærer

Hvem ejer dine feriepenge? Hvis du tror, at de er dine, så kan du i nogle tilfælde godt tro om igen. Politikerne vil lægge beslag på yderligere 40 mio. kr. om året af de feriepenge, der tilflyder Arbejdsmarkedets Feriefond for at finansiere indsatsen for de ledige. Det er selvfølgelig godt, at der tages hånd om de ledige, men er det rimeligt, at det sker med feriepenge, som lønmodtagere ikke har haft mulighed for at hæve?

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden oprettelsen i 1974 samlet en egenkapital på knap 800 mio. kr. Det er vel at mærke efter, at staten har fået sin andel på godt 35 mio. kr. om året. Med det nye lovforslag skal der overføres yderligere 40 mio. kr. Samtidig skal feriefonden i mindst samme omfang som hidtil imødekomme ansøgninger til ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn.

I Frie Funktionærer mener vi, at det er mest rimeligt at lade lønmodtagerne selv disponere over de optjente feriepenge. Vi er i en tid, hvor der mange steder er fokus på work-life-balance. Ønsker politikerne at støtte op om det, bør de sikre, at lønmodtagerne,som et minimum, har frihed til at bestemme over deres arbejdsliv og dermed også over ferien – og de feriepenge, som de har optjent.

Ud over statens andel af midlerne brugesde på at støtte en række formål. Har man som lønmodtager valgt at stå uden for hovedorganisationerne, er man fuldstændig  frataget indflydelse på, hvad der skal støttes – og hvad der skal ske med lønmodtagernes egne feriepenge. Lønmodtagersiden i fondsbestyrelsen består af repræsentanter fra LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer. En lukket kreds, hvor de ca. 1 mio. lønmodtagere, der står uden for hovedorganisationerne, fuldstændig mangler indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge skal bruges til.

Ferieloven giver ret til fem ugers ferie. Den ret skal bevares – og være reel.