Jogsøgning. Det handler om gensidig respekt

Bragt i Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad 28. december 2013

Af teamleder Hanne C. Boyer, Frie Funktionærers a-kasse

Rigtig mange dygtige mennesker står uden for arbejdsmarkedet - ikke fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de har valgt det - snarere tværtimod.

De gør alt, hvad de kan for at finde en ny plads på arbejdsmarkedet.

Og mange af dem søger utroligt mange stillinger, før det lykkes. Jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, des sværere bliver det at finde det helt rigtige job. Samtidig daler selvværdet, selvtilliden og troen på, at det nok skal lykkes. I dag skal man være heldig for at blive udtrukket til en jobsamtale.

Når mennesker befinder sig i denne situation er de ekstra sårbare.

Som teamleder i Frie Funktionærers a-kasse oplever jeg meget ofte, at ledige medlemmer giver udtryk for, hvor nedslående og demotiverende det er ikke at høre fra virksomheder, hvor man har søgt et job.

Der bliver lagt mange timer i at søge det rigtige job i den rigtige virksomhed og få skrevet den individuelle ansøgning på netop det job, som man håber på at få.

Derfor skal mit budskab til virksomhederne være: Vi ved godt, at der er pres på HR-afdelingerne rundt omkring, og der ofte er rigtig mange ansøgninger til det enkelte job. Men opfat det positivt og vær glade for, at jeres virksomheder er så attraktive, at så mange gerne vil arbejde i netop jeres virksomheder.

Det er en stor og ressourcekrævende opgave at rekruttere en medarbejder af en bunke på måske mere end 100 ansøgninger.

Men et positivt og respektfuldt signal ville være at oprette et autosvar, hvis der ikke er ressourcer til at gennemgå alle ansøgninger.

Det er gratis, det går hurtigt, og det belaster ikke virksomheden. Derimod sender det et signal til ansøgeren om, at vi respekterer dig som person.

Ansøgeren har fået en bekræftelse på, at materiale er modtaget, og det bliver behandlet.

Alternativt kunne jeg også opfordre til, at virksomhederne i højere grad rekrutterede fra Jobnet, hvor man specifikt kan søge på kandidater med de kompetencer og den profil, der netop matcher det job, der skal besættes.

Det er rigtig god måde at undgå uoverkommelige ansøgningsbunker.