Medarbejder GPS-overvåget og bortvist

Artikel i Lokalavisen Odense den 27. april 2017

Carta Autofinans i Odense er dømt til at betale over 400.000 kroner i sag om uberettiget bortvisning.

Uberettiget
344.000 kroner i erstatning og 60.000 kroner i sagsomkostninger - svarende omtrent til værdien af en ny Ford Mondeo.

Så stort et beløb blev det odenseanske leasingfirma Carta Autofinans, der holder til ved Odense Havn, i starten af marts dømt til at betale i en sag om uberettiget bortvisning af en medarbejder.

Bortvisningen fandt sted efter firmaet i en periode havde overvåget medarbejderen via GPS, da de ikke mente, han udførte sit arbejde tilfredsstillende.

"Det er en grotesk og absurd sag. Jeg var fra starten sikker på, vi ville få medhold," fortæller advokat Claus Carstensen fra Frie Funktionærer, der har ført sagen for den pågældende medarbejder, som Lokalavisen Odense også har talt med.

Medarbejderen ønsker ikke at stå frem med navn og billede, men fortæller, at han i to år var ansat hos Carta Autofinans i en stilling som udekørende konsulent, hvor formålet især var at holde opsøgende møder med kunder og forhandlere.

Jobbet indebar fleksibilitet og frihed under ansvar, herunder muligheden for at styre sin egen arbejdstid og arbejde fra sin mobiltelefon og computer forskellige steder i landet.

"For eksempel ved at arbejde fra mine forældres adresse, hvor de passede min søn, mens jeg selv sad og lavede en mødepræsentation," fortæller han til Lokalavisen Odense.

Overvåget via GPS
Men på et tidspunkt begyndte Carta Autofinans, uden han vidste det, at overvåge ham via en GPS, der var installeret i den bil, han kørte i. I maj 2016 blev han indkaldt til et møde, hvor Carta Autofinans bortviste ham med den begrundelse, at han ikke havde arbejdet nok.

De henviste for eksempel til datoen, hvor bilen ifølge GPSen havde holdt parkeret ved hans forældre.

"Jeg blev naturligvis overrasket, men også frustreret over at være blevet overvåget og bortvist uden grund. Jeg var ansat med fuld frihed under ansvar, og jeg ved jo med mig selv, at jeg sad hos mine forældre og arbejdede," fortæller den nu tidligere medarbejder, der i dag er ansat i en anden virksomhed.

I dommen har retten i Odense lagt vægt på, at medarbejderen arbejdede hjemmefra og foretog telefonopkald i bilen og derved havde arbejdet de pågældende dage.

Advokat Claus Carstensen fra Frie Funktionærer er tilfreds med dommen.

"Retten har givet os ret i, at han overhovedet ikke har gjort noget, der kan kritiseres, og at bortvisningen derfor var uberettiget," fortæller Claus Carstensen.

"Sagen er desværre en del af en tendens. Vi ser et stigende antal sager, hvor overvågning via for eksempel GPS og Facebook spiller en rolle." Ankefristen udløb i starten af april, og den ønskede Carta Autofinans ikke at gøre brug af.

"Det er den første sag, vi har haft af denne karakter, og vi har valgt at acceptere dommen. Jeg har ikke yderligere kommentarer," siger firmaets direktør og ejer, Bent Ove Larsen.