ASE-kritik. Lad os holde os til fakta i dagpengedebatten

Bragt i Fyens Stiftstidende m.fl. den 28. februar 2017

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

I kronikken 23. februar beskriver direktør i ASE karsten mølgaard jensen, hvordan dagpengenes værdi udhules i de kommende år. Det har han ret i.

Han har også ret i, at for mange lønmodtagere bliver et medlemskab af en a-kasse mindre og mindre attraktivt. Resten af kronikken er misforståelser.

I kronikken hævdes, at brancheorganisationen Danske A-kasser ensidigt har fokuseret på "et fåtal, der af den ene eller anden grund ikke længere er i systemet". Det er korrekt, at der har været debat om de ca. 80.000 lønmodtagere, der har mistet retten til at modtage dagpenge. Selvom de kun udgør få procent af de 2,3 mio. medlemmer af en a-kasse, så er det dog noget, der fylder temmelig meget for den enkelte.

Baggrunden for debatten var at synliggøre, at de reelle konsekvenser af dagpengereformen fra 2010 ville være, at langt flere røg ud af systemet end de 2-4.000, som den daværende minister og politikerne bag reformen påstod. Efterfølgende viste det sig da også, at det var Danske A-kasser, der havde vurderet konsekvenserne korrekt, mens ministerier, økonomiske eksperter, politikere, adskillige organisationer m. v. i vidt omfang havde taget fejl. Vores opgave i Danske A-kasser var at påvise fakta og synliggøre dem både overfor befolkningen og beslutningstagere -derfor var det fokus en relevant del af debatten både dengang og nu.

Men det er forkert at påstå, at fordi Danske A-kasser deltog i den del af debatten, så fejlede de med det generelle fokus og skyggede for andre og mere alvorlige problemer.

Karsten Mølgaard Jensen retter en skarp kritik ved at påstå, at brancheorganisationen "helt har forsømt at påpege de reelle udfordringer, dagpengesystemet står overfor". Med de reelle udfordringer mener han, at dagpengene efterhånden er blevet udhulet så meget, at deres dækningsgrad er alt for langt fra danskernes lønninger. Sådan en påstand om forsømmelser bør underbygges af beviser -noget direktøren for ASE ikke leverer.

FOR DET FØRSTE er det vigtigt at nævne, at ASE, som den eneste a-kasse, ikke er med i brancheforeningen og derfor ikke kan vide, hvad der foregår der. Derfor er Karsten Mølgaard Jensens adgang til fakta i sagen begrænset, hvilket også tydeligt afspejles i hans kronik. For selvom debatten om problemet med den generelle udhuling af dagpengene ikke har fyldt lige så meget som udfaldsproblematikken, så kan skylden ikke placeres hos Danske A-kasser.

Det er ikke et problem, organisationen har overset -tværtimod. Det er blevet påpeget igen og igen -herunder allerede kort efter vedtagelsen af skattereformen i 2012.

Forud for Dagpengekommissionens rapport i efteråret 2015 bidrog Danske A-kasser med konkret dokumentation for den faldende dagpengedækning -Det kan man nemt se, hvis man tager et blik på hjemmesiden. Men som brancheorganisation kan man desværre ikke beslutte eller altid påvirke hverken politikernes eller mediernes dagsorden, og derfor taler man nogle gange for døve øren, uanset hvor højt man råber op om et reelt problem.

KARSTEN MØLGAARD JENSEN bruger i sin kronik en nylig konference på Christiansborg som indgang til sin kritik. Det var en konference, der netop omhandler den problematik, som han altså den 23. februar 2017 beskylder brancheorganisationen for ikke at tage alvorligt. Det er en grotesk form for argumentation, og helt grinagtigt bliver det, når Karsten Mølgaard Jensen slutter af med at beskrive, hvordan hans egen organisation selv har forsøgt sig med et forslag til en dagpengereform, som heller ingen ville lytte til. For nej, Karsten Mølgaard Jensen -så nemt er det jo netop ikke. Bare fordi man siger noget højt, er der ikke garanti for, at andre hører efter. Men chancen er måske større, når man er flere, der går sammen om en fælles kritik og ved at samarbejde forsøger at råbe politikere og medier op. Det er netop det, der kendetegner Danske A-kassers arbejde.

Og bare lige for en ordens skyld: Danske A-kasser kan sagtens tåle kritik -også fra egne rækker. F. eks. når vi i Frie Funktionærer påpeger, at vi mener, brancheorganisationen burde bruge mere krudt på at fremme lønsikringer som alternativer til det udhulede dagpengesystem og den traditionelle medlemskab af en a-kasse. Netop fordi det efter vores vurdering i øjeblikket er nytteløst og spild af energi at forsøge at omvende politikerne til at rulle dagpengeforringelserne tilbage, og fokusområdet derfor bør være, hvordan man så på andre måder kan sikre ledige danskere bedst muligt. Derfor bør vi, som varetagere af lønmodtagerinteresser, tænke i alternative muligheder for medlemmerne -og det gør vi i Frie Funktionærer opmærksom på, også selvom vi endnu ikke er enige med resten af Danske A-kasser. Der er plads til kritik.

Men opfordringen til ASE er, at den fremover formuleres med udgangspunkt i fakta.

Der er plads til kritik. Men opfordringen til ASE er, at den fremover formuleres med udgangspunkt i fakta.