Fagforening uden tvang og omklamring

Bragt i Jyllands-Posten den 26. december 2012

Af redaktør Bente B. Bærentzen, Frie Funktionærer

I debatten affødt af sagen om Restaurant Vejlegården, har det føget med beskyldninger om, at de uafhængige (gule) fagforeninger ikke er kontingentkronerne værd.

Begrundelsen herfor har fx været, at 3F fører flere arbejdsskadesager ved domstolene end de uafhængige fagforeninger. 

I forhold til Frie Funktionærer er det givetvis rigtigt, men forklaringen herpå er dog hverken manglende resurser eller evner, som det har været fremført, men derimod det enkle faktum, at medlemmerne hos Frie Funktionærer er ansat i stillinger, hvor risikoen for arbejdsskader er væsentlig lavere end for en 3F’er.

Frie Funktionærers juridiske afdeling har i perioden januar – september 2012 hentet mere end 20 millioner kroner til medlemmerne og bistået medlemmerne i mere end 600 sager. Vel at mærke i sager, som medlemmerne har ønsket ført.

Om medlemmerne får ”value for money” må bero på en saglig vurdering og ikke på en tilfældig måling af et fixpunkt, der nu lige passer ind i 3F’s argumentation. Fakta er, at i de tilfælde, hvor et medlem har brug for en retslig afgørelse, kan omkostningerne til egen advokat hurtigt løbe op i 50.000 – 100.000 kroner – og her er det, at Frie Funktionærers advokater er med hele vejen til en retslig afgørelse. Kontingentet til Frie Funktionærer bliver hurtigt tjent hjem – og endda på medlemmets præmisser uden traditionel fagforeningsomklamring.