Udhuling af fratrædelsesgodtgørelsen

Bragt i Jyllands-Posten den 26. november 2014

Af juridisk chef, advokat Claus Carstensen, Frie Funktionærer

Folketinget arbejder på et forslag til ændring af funktionærlovens regler for fratrædelsesgodtgørelse.

Dele af forslaget er godt, men det er ikke rimeligt, at de samtidig udhuler værdien af mange funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Bliver lovforslaget vedtaget, betyder det, at alle med mellem 12 og 17 års ansættelse kun har ret til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse, hvor de nu har ret til to måneders løn, hvis de har været ansat i mindst 15 år.

Baggrunden for lovændringen er, at EU-Domstolen har fastslået, at de danske domstole har handlet i strid med det EU-retlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Hidtil har det været sådan, at en funktionær, der havde alderen til at gå på pension, ikke fik fratrædelsesgodtgørelse, selv om anciennitetskravet var opfyldt.

Selvfølgelig skal den danske lovgivning harmonere med gældende EU-ret, og aldersdiskriminering er ganske urimeligt.

Men hvorfor skal en gruppe af loyale funktionærer samtidig straffes med lavere godtgørelse, fordi de danske domstole ikke har kunnet finde ud af at administrere reglerne? Der bliver lagt op til, at arbejdsgiver fremover kun skal betale en måneds godtgørelse til funktionærer med beskæftigelse helt op til 17 år, hvor de hidtil har betalt to måneder. Derfor er der en stor gruppe funktionærer, som nu vil få mindre, end de tidligere ville være berettiget til. 

Omkostninger
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bortfaldet af tomånedersgodtgørelsen sker af hensyn til, at lovændringen ikke skal påføre arbejdsgiver yderligere omkostninger. Men resultatet er, at lønmodtagerne fortsat betaler gildet - før var det seniorerne, der ikke fik den godtgørelse, som de efter EUretten har krav på.

Nu er det så alle de øvrige loyale funktionærer, der får krav på en lavere fratrædelsesgodtgørelse.

Fra lønmodtagersiden er det mere end svært at se, at det er et udgiftsneutralt forslag.

Objektivt set er der ingen sammenhæng mellem de to bestemmelser. Derfor opfordrer Frie Funktionærer til, at aldersdiskrimineringen bliver fjernet fra funktionærloven, så den harmonerer med EU-retten, men da EU ikke pålægger Danmark at ændre de øvrige bestemmelser, skal niveauet for godtgørelse ikke sænkes.