Systemet virker ikke for de ledige

Bragt i Jyllands-Posten den 25. maj 2014

Af formand Randi Laursen, Frie Funktionærer og Frie Funktionærers a-kasse

Det skortede ikke på begejstring og lovende ord fra beskæftigelsesministeren, da regeringen den 30. april fremlagde sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen.

En lang proces, hvor der forud ligger mere end et års udredning.

I februar 2013 nedsatte regeringen et ekspertudvalg til at udrede beskæftigelsesindsatsen. En række fremme personer - med tidligere skatte- og sundhedsminister Carsten Koch i spidsen – fremlagde sin rapport ”Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening” den 25. februar 2014.

39 anbefalinger kom Koch-udvalget med – og overskriften var, at der er behov for en mere individuel indsats, hvor der skiftes væk fra den nuværende standardiserede beskæftigelsesindsats, hvor alle ledige får samme tilbud, og hvor bureaukrati hæmmer arbejdet i jobcentre og a-kasser. Ingen tvivl om, der skal reageres.

Alligevel gik der mere end to måneder, inden regeringen kom med sit reformudspil.

Den ledige skulle i centrum
Beskæftigelsesministeren var klar til at gøre op med det nuværende system, for ”beskæftigelsespolitikken virker ikke”, og der er brug for en ny kontekst, der ”sætter den ledige i centrum – en individuelt baseret indsats over for de meget forskelige mennesker, der er ledige. Den korteste vej til varigt arbejde”.

Ingen var i tvivl om, at en politisk aftale var højt prioritet – og forventningen, om at en ny beskæftigelsesindsats kunne falde på plads inden sommerferien var vakt.

Men hvor længe skal vi vente? Med en toårig dagpengeperiode er det vigtigere end nogensinde, at vi ikke spilder de lediges tid med en usammenhængende indsats, der opleves som om, vi har mistillid til den enkelte, og et aktiveringssystem, der ofte ikke giver den ledige nogen opkvalificering, men tværtimod risikerer at virke nytteløst og demotiverende på den ledige.

Sporene skræmmer fra de flere tusinde, der de seneste år er faldet ud af dagpengesystemet. Lappeløsningen med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som sikrer den ledige en indkomst i en ekstra periode, gælder alene for dem, der er ledige nu.

Bliver man ledig fra nu af, og opbruger den to årige dagpengeperiode efter juli 2016, er der ikke en ekstra periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse oveni de to års dagpenge.

De har – hver og en – brug for en indsats, der virker, uden bureaukrati, og som sætter den enkelte ledige i centrum. Hvor længe kan vi være bekendt at tilbyde vores ledige et system, der ikke virker?