Ny hovedbestyrelse og velkommen til selvstændige i Frie Funktionærers a-kasse

Pressemeddelelse udsendt den 25. maj 2014

Lørdag den 24. maj 2014 holdt Frie Funktionærer delegeretmøde, hvor der blev valgt ny hovedbestyrelse og godkendt ændrede vedtægter. En væsentlig nyskabelse er, at Frie Funktionærers a-kasse nu også kan tilbyde medlemskab til selvstændige erhvervsdrivende.

Frie Funktionærers a-kasse – nu også for selvstændige
Arbejdsmarkedet er under konstant udvikling – flere og flere tager livtag i det fleksible arbejdsliv med skift mellem lønmodtagerrollen og rollen som selvstændig. Det skift har hidtil betydet, at medlemmer med mod og virkelyst til at prøve kræfter som selvstændig var tvunget til at skifte a-kasse. På a-kassens ordinære delegeretmøde godkendte de delegerede en udvidelse af a-kassens faglige område til også at dække selvstændige erhvervsdrivende.

- Vi er glade for udvidelsen, da den giver os mulighed for at beholde alle vores medlemmer i a-kassen, uanset om de er lønmodtagere, freelancere, ansat i ægtefællens virksomhed eller selvstændige i enkeltmandsfirma, udtaler formand Randi Laursen.

Demokratiet trives – nyvalgt bestyrelse
På mødet blev der også valgt ny bestyrelse i Frie Funktionærers fagforening og i Frie Funktionærers a-kasse. Efter ændring af vedtægterne valgte den tidligere bestyrelse at stille sit mandat til rådighed, hvorfor der var nyvalg på alle poster. Demokratiet trives i Frie Funktionærer, og mange af de delegerede udviste stort engagement for foreningen ved at stille op som kandidat til bestyrelsen. Der blev genvalg til seks bestyrelsesmedlemmer og et enkelt nyvalg, idet bestyrelsen blev udvidet med et medlem. Efter konstitueringen består bestyrelsen af:

Frie Funktionærer
Randi Laursen, Billund, formand
Annie Træholt, region Nordjylland, næstformand
Anker Christiansen, region Nordsjælland
Finn Aalestrup, region Midtjylland Øst
Karin Fredskild, region Fyn,
Marianne Normann Jensen, region Fyn
Solvejg Korsgaard, region Sjælland

De samme personer blev valgt til bestyrelsen i a-kassen, hvor Karin Fredskild blev valgt til næstformand.

Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Charlotte Schwartz Petersen, region Hovedstaden og Kim Sørensen, region Fyn. I a-kassen blev Julia Helga Hansen, region Nordsjælland, også valgt som suppleant.

Den nyvalgte bestyrelse fortsætter arbejdet for et arbejdsmarked, hvor alle har frihed til at træffe deres egne valg og samtidig accepterer andres.

Yderligere information
Formand Randi Laursen, mobil 40 90 17 13
Direktør Jørgen G. Jørgensen, mobil 40 31 34 77