Politisk løsning er en løs lap

Bragt i Jyllands-Posten den 25. maj 2013.

af Randi Laursen, formand, Frie Funktionærer

Med den politiske aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse og forlænget uddannelsesordning er der kommet en økonomisk håndsrækning til de ledige, der stod over for at falde ud af dagpengesystemet. Men det er en håndsrækning, der blot skubber problemerne til senere og ikke tager fat om de egentlige problemer. Vi har et dagpengesystem, der i den grad trænger til en opdatering nu, hvor den økonomiske krise stadig kradser. Det kan ikke vente til 2016, når den midlertidige aftale udløber.

Hvorfor tager regeringen ikke fat om nældens rod og får tilpasset hele dagpengesystemet til den økonomiske virkelighed, som de ledige er en del af? Der er masser af steder, hvor det kan gøres bedre. Tag for eksempel det alt for hårde genoptjeningskrav på 52 ugers arbejde for igen at få ret til dagpenge. Genoptjeningskravet burde være langt kortere. Det er også nødvendigt at forbedre retten til supplerende dagpenge. Det skal kunne betale sig at tage imod flere ansættelser i korte perioder. Derfor bør 30-ugers grænsen for supplerende dagpenge fjernes. Det skal altid kunne betale sig at tage et job, uden at skulle tænke på, om det kan have betydning for en senere dagpengeret, bare fordi det ikke er et fuldtidsjob.

Og hvad med de ledige, der af økonomiske årsager har fravalgt a-kassen, fordi de i øjeblikket er på uddannelsesordning? Af aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse fremgår, at medlemskab af en a-kasse er en betingelse for at få uddannelsesordningen forlænget til udgangen af 2013 og eventuelt kunne modtage den nye arbejdsmarkedsydelse fra januar 2014. Det kan vi så håbe, at politikerne tager højde for, når lovgivningen skal på plads. Herfra skal lyde en opfordring til, at politikerne ikke lægger låg på de udfordringer, der er i dagpengesystemet, og lader dem vente til 2016. Der er brug for handling, så dagpengesystemet kan blive tilpasset til den økonomiske situation vi har nu.