Ineffektive samtaler

Bragt i Jyllands-Posten den 25. april 2015

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærer

Fra 1. juli betyder beskæftigelsesreformen, at jobcentre og a-kasser begynder med at holde fællessamtaler med de ledige. Det bliver både dyrt og besværligt. Der er grund til oprigtig bekymring, især på vegne af de ledige, der vil blive mødt af krav om utallige samtaler. De ledige skal nemlig til en lind strøm af obligatoriske samtaler - startende med en cv-samtale i a-kassen inden for de første to ugers ledighed og derefter samtaler i jobcentrene hver måned i de første seks måneder.

Det svarer til en fordobling i forhold til det nuværende niveau.

Nogle af samtalerne skal holdes sammen med a-kassen. Det gælder en af samtalerne i femte-sjette måned og en i 16. måned. Fra 1. juli 2016 skal også samtalen i første måned være en fællessamtale med a-kassen, hvis a-kassen, den ledige eller jobcentret vurderer, at der er behov for det. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anslår, at antallet kommer over 250.000 fællessamtaler årligt, når kontaktforløbet er fuldt indfaset.

En enorm opgave for jobcentrene med at håndtere samtalerne og få dem tilrettelagt i samspil med 25 a-kasser. Samtidig er det en enormt ressourcekrævende opgave for a-kasserne, når vi skal nå til hvert et hjørne af Danmarks 94 jobcentre rundt i landets 98 kommuner. Bare tanken om, hvad det koster, gør mig bekymret. Ikke fordi vi ikke kan løse opgaven sammen med vores medlemmer, for det kan og skal vi, men mere fordi hele dette setup i bund og grund synes bindegalt.

Et enormt samtalekoncept, hvor vi i de første seks ledighedsmåneder skal ulejlige og forstyrre alle ledige, også de ledige, der alligevel og uden samtaler selv finder job, med at deltage i op til ni samtaler i jobcenter og a-kasse. Lad os i stedet gøre tingene så enkelt og effektivt som muligt og udnytte det store potentiale, der ligger i såvel den gode telefonsamtale som i itværktøjer med virtuelle samtaler.

Det giver bedre udnyttelse af ressourcer for alle involverede parter.