Jobpræmie rammer skævt

Bragt i Fyens Stiftstidende, den 24. maj 2015

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Regeringen ønsker med en ny lov at give kontante pengepræmier til de ledige, der har været uden for arbejdsmarkedet i længst tid. Det synes Frie Funktionærer er højst besynderligt og helt imod tidligere udmeldinger.

Indtil nu har det handlet om at belønne dem, der gjorde det godt og blev i sit arbejde lidt længere end forventet, fx med efterlønsordningens skattefri præmie og den særlige seniornedslagsordning for ældre årgange.

Med jobpræmien derimod er det dem, der har været på fx kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse i længst tid, der vil få den største pengemæssige bonus. En gruppe af arbejdsløse, hvor man i forvejen ved, der kan være problemer med motivationen. Men jo længere tid uden for arbejdsmarkedet, jo flere penge vil staten altså betale dem for at finde et job.

Dermed overser regeringen endnu engang den gruppe af ledige, der er topmotiverede til at komme i arbejde, men som på grund af dagpengereformens mange forringelser står midlertidigt helt uden forsørgelse. Det synes vi ikke er i orden.