Dine feriepenge luner i statskassen

Bragt i Fyens Stiftstidende 24. marts 2014

Af Karin Fredskild, regionsformand og næstformand i Frie Funktionærers a-kasse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt et lovforslag i høring, hvor staten skal have 280 mio. kr.

over de næste tre år, og det vel at mærke ud over de 34 pct., som er statens lovmæssige andel af de uhævede feriepenge.

I Frie Funktionærer mener vi, at det er mest rimeligt at lade lønmodtagerne selv disponere over de optjente feriepenge. Vi er i en tid, hvor der mange steder er fokus på " work-life-balance".

Ønsker politikerne at støtte om det, bør de sikre, at lønmodtagerne som minimum har frihed til at bestemme over deres arbejdsliv og dermed også over ferien og de feriepenge, de har optjent.

Hvorfor skal det ikke være muligt for en familie, at de i et år holder en kort ferie for at opspare ekstra ferie til året efter for måske at opfylde drømmen om en jordomrejse? Hvorfor har en lønmodtager ikke frihed til at aftale med sin arbejdsgiver, at ferien først holdes i maj, selv om ferieåret udløber med udgangen af april? Ud over staten, der får en andel af midlerne, bruges feriepengene også på at støtte en række formål. Har man som lønmodtager valgt at stå uden for hovedorganisationerne, er man fuldstændig frataget indflydelse på, hvad der skal støttes, og hvad der skal ske med lønmodtagernes egne feriepenge.

Lønmodtagersiden i fondsbestyrelsen består af repræsentanter fra LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer.

Det er en lukket kreds, hvor de ca. en mio. lønmodtagere, der ikke er med i hovedorganisationerne, fuldstændig mangler indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge skal bruges til.

Med det nye forslag henter staten nu igen en ekstra sum penge hos lønmodtagerne, uden at de reelt kan gøre indsigelse. I Frie Funktionærer synes vi, at råderetten over feriepengene skal følge den person, der har optjent dem. Er der feriepenge, der ikke er hævet, skal de retur til lønmodtageren. Alt andet er urimeligt. Og når der nu tilsyneladende bliver opsamlet alt for mange penge i feriefonden, er det tid til at ændre hele regelsættet. I disse reformtider må det være en reform af Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er ikke nok med en lappeløsning, hvor staten tager endnu en bid af fondens formue.