Nej til særlige fordele

Bragt i Jyllands-Posten den 23. februar 2017

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Dansk Folkeparti præsenterede forleden en række forslag til, hvordan man kan få ældre til frivilligt at blive længere på arbejdsmarkedet og dermed politisk undgå officielt at forhøje pensionsalderen. Ifølge støttepartiet skal det blandt andet ske med et øget beskæftigelsesfradrag og nedsat arbejdstid.

Det er dårlige forslag, mener vi.

For det første fordi det er naivt at tro, at vi som samfund kan undgå en forhøjet pensionsalder.

Vi bliver ved med at blive ældre og lever længere og længere - derfor vil konsekvensen på sigt også være, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet.

For det andet er det værd at spørge sig selv, hvornår løsningen på specifikke demografiske problematikker har været at give snævre befolkningsgrupper særlige fordele? Det er diskriminerende over for de andre aldersgrupper, men mest af alt vidner det om en naiv tilgang til tingene, når partiet tror, at "de ældre" er en homogen gruppe, der ønsker det samme.

Vi skal holde op med at definere mennesker ud fra snævre kasser og i stedet åbne for et øget fokus på individuelle aftaler.

For kun der er der mulighed for, at den enkelte lønmodtager kan skræddersy sin ansættelse til lige præcis de ønsker og behov, vedkommende har på det sted i arbejdslivet.

For nogen er det vigtigt med høj løn, for andre er det graden af frihed eller færre arbejdstimer, der lokker. Derfor er der ikke behov for nye kasser eller kvoter - heller ikke for den ældre del af arbejdsstyrken.