Hvad nytter?

Bragt i Jyllands-Posten den 23. februar 2014

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Med nyttejob har regeringen opfundet et nyt ord, men det er mere uklart, hvad der ligger bag den nye ordkonstruktion. Gennem de senere måneder har der været en til tider ophedet debat om nyttejob. Det afspejler den store usikkerhed, der er knyttet til, hvad et nyttejob indeholder.

Savner klar udmelding
Det er nok ønsketænkning, men som forsikringschef i Frie Funktionærers a-kasse kunne jeg ønske mig en klar udmelding fra regeringens side om, hvad der skal opfattes som nyttejob. Det kunne måske have imødegået medievirakken omkring det nu meget omdiskuterede indhold i et nyttejob.

Undgå vilkårligheder
Set udefra kan det nemt blive oplevet som en fodfejl, at regeringen bare har opfundet et nyt ord i den endeløse række af årtiers tiltag med aktivering af ledige. Regeringen overlader det suverænt til kommunerne at finde ud af, hvordan de bruger nyttejob/nytteindsats i deres opfyldelse af lovkravet om aktivering af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er vel ikke et urimeligt krav at stille, at regeringen sætter rammerne for en ny regel, så de ledige ikke bliver udsat for vilkårlige fortolkninger.