Hvorfor skal de ledige holdes fast i gamle systemer?

Bragt i Jyllands-Posten den 23. februar 2013

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef, Frie Funktionærers A-kasse

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte i marts 2012 et etårigt forsøg ”Den gode samtale”. Baggrunden for at sætte forsøget i gang var et ønske om at understøtte a-kassernes mulighed for at yde en professionel service over for deres medlemmer, og give a-kasserne mulighed for at afprøve nye metoder med det formål at hjælpe medlemmerne hurtigere ud af ledighed. Samtidig var der et stort ønske om at forenkle administrationen af reglerne. Alt sammen gode ønsker, som det første års forsøg i 8 udvalgte a-kasser, har vist er blevet indfriet. Forsøgsprojektet Den gode samtale er blevet rost fra alle sider for, at være et af de vigtigste initiativer i a-kasseverdenen i årevis. Men nu har ministerieret netop sendt et høringsforslag ud, hvor forsøgsordningen forlænges frem til foråret 2014.

Hvorfor skal der gå endnu et år, hvor de øvrige 19 a-kasser er afskåret fra metodefrihed og fra muligheden for at give de ledige en forbedret og nutidig oplevelse af samtalerne i a-kassen?  Hvorfor skal vi vente på, at a-kassen får mulighed for at tilpasse sin vejledning i forhold den enkelte ledige, og kunne hjælpe de ledige i job på nye- og andre mere nutidige måder end ved de traditionelle samtaler i a-kassen – fx ved brug af digitale løsninger som webcam og webtelefon.  

Beskæftigelsesministeren har for nylig bebudet, at en ny beskæftigelsespolitik skal sikre de ledige en bedre indsats. Der bliver nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med en udredning af hele indsatsen for ledige. Et af fokusområderne er, hvordan der sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst mulig i varig beskæftigelse. Erfaringerne fra Den gode samtale viser, at muligheden for individuel tilpasning af a-kassens dialog med den ledige er et godt skridt i den rigtige retning. Med ministerens oplæg kan man næsten ikke undgå at tænke på, at arbejdet med udredninger og forsøg kan trække så længe ud, at man glemmer dem, det hele handler om. I Frie Funktionærers A-kasse er vi ærgerlige over, at der nu arbejdes på at forlænge forsøgsperioden endnu et år. Hvorfor ikke allerede nu drage fordel af de høstede erfaringer, fra det første års forsøgsperiode, og lade dem komme de ledige til gavn, ved at give metodefriheden i Den gode samtale fri til alle a-kasser?