Stærk digitalisering absolut nødvendigt

Frie Funktionærer har netop indgået et samarbejde med it-koncernen KMD om at øge automatiseringen af store dele af de interne processer ved hjælp af en ny it-platform.

Frie Funktionærer: Stærk digitalisering absolut nødvendigt
Tilknytningen til en fagforening og en a-kasse var tidligere fagligt betinget eller styret af solidaritet. I dag er billedet i stigende grad konkurrencepræget med fokus på pris og personlige fordele. Fagforeningen og den tværfaglige a-kasse Frie Funktionærer har netop indgået et samarbejde med it-koncernen KMD om at øge automatiseringen af store dele af de interne processer ved hjælp af en ny it-platform. Ambitionen er, at den øgede effektivitet skal frigive ressourcer til at udvikle medlemstilbuddene.

Arbejdsmarkedsområdet er i disse år i en rivende udvikling, og a-kasserne er i hårdere og hårdere konkurrence om medlemmerne. Stigende efterspørgsel efter selvbetjeningsmuligheder og et ønske om mere effektive arbejdsgange betyder øgede krav til den digitale understøttelse af a-kasserne.

For at stå endnu stærkere i markedet har Frie Funktionærer valgt at indgå en aftale med it-koncernen KMD om en ny it-platform, KMD Føniks.

- Vi var den første a-kasse i Danmark, der i 80’erne fik øjnene op for, at digitale processer var en god idé. Dengang lavede vi systemerne selv, men kravene er steget betydeligt siden. En stærk digitalisering er i dag en absolut nødvendighed, hvis man skal spille en rolle i markedet, og det kræver stor ekspertise at udvikle dem. Vi har valgt at indgå en aftale med KMD, da vi har stor tiltro til, at de kan løfte opgaven, fortæller Jørgen G. Jørgensen, administrerende direktør i Frie Funktionærer.

Fra KMD’s side opfatter man den nye aftale som vigtig.
- Vi ser meget frem til samarbejdet med Frie Funktionærer. It-understøttelsen har fået større og større betydning på fagforenings- og a-kasseområdet, og vi er naturligvis rigtig glade for anerkendelsen af vores kompetencer på området. De sidste ni måneder, hvor kunderne har kunnet se vores nye brancheløsning tage form, har vi vundet alle de kontrakter, vi har konkurreret om. Det tager vi som en vigtig strømpil for, at KMD Føniks rammer det, som kunderne efterspørger, siger Martin Reimer, områdedirektør i KMD.

KMD Føniks er blevet introduceret på markedet i 2014 og er KMD’s nye flagskib inden for digitalisering af fagforenings- og a-kasseområdet.

Automatisering frigiver ressourcer

Et af grundelementerne i den nye platform er en høj grad af automatisering. KMD Føniks indebærer mulighed for fuldautomatisk sagsbehandling af ledighedserklæringer for det enkelte medlem. De hidtidige processer med, at medlemmet eksempelvis skulle sende lønsedler ind i som dokumentation, er erstattet af digitalt opslag i Indkomstregistreret.

- Vi har som ambition, at mindst trefjerdedele af vores processer skal behandles uden manuel indblanding. Det er selvfølgelig nemmere på nogle områder end andre, men overordnet set handler det om at have så intelligente systemer som muligt. Derfra kan vi så konvertere ressourcerne til en bedre individuel service, eksempelvis inden for karriererådgivning. Det ved vi, betyder meget for vores medlemmer, siger Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i Frie Funktionærer.

- Det er afgørende, at it-systemerne i høj grad hjælper både de ansatte i a-kassen såvel som medlemmerne. Automatisk behandling af ledighedserklæringer giver mulighed for en såkaldt straksafgørelse. Det er en kæmpe fordel for både a-kassen og den ledige. Ved at automatisere og optimere rugbrødsarbejdet kan a-kassen bruge energien på noget mere udviklingsorienteret. Det er erfaringen, at vores løsninger kan få automatiseringsgraden i de it-understøttede arbejdsgange op over 80 pct., når vi sammen med kunden også optimerer arbejdsgangene efter de digitale muligheder, forklarer Martin Reimer.

Om KMD
KMD er den største danskbaserede it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Den unikke domæneviden, pålidelighed og tilgang til sikkerhed og driftsstabilitet gør, at KMD i dag er en af de mest anerkendte og benyttede i den danske it-branche. KMD’s systemer håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser. I alt bliver det til cirka 400 mia. kroner om året, hvilket svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har omkring 3.000 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.

Om Frie Funktionærer

Frie Funktionærer er en moderne, demokratisk lønmodtagerorganisation med fokus på funktionærer. Frie Funktionærer tilbyder en fri fagforening, en billig a-kasse og en unik lønforsikring. A-kassen, der er tværfaglig, har godt 25.000 medlemmer. Frie Funktionærer har hovedkontor i Odense, hvorfra ca. 85 medarbejdere servicerer medlemmer over hele landet.

Kontaktinformation
KMD, pressechef Christoffer Hellmann, telefon 44 60 18 09, mobil 25 29 17 84, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann

Frie Funktionærer, direktør Jørgen G. Jørgensen, telefon 63 13 86 01, mobil 40 31 34 77, jgj@f-f.dk