Øremærket barsel er næppe løsningen

Bragt i Politiken, den 22. november 2016

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

PROBLEMET MED manglende ligeløn løses ikke ved at tvinge danske familier til at indrette deres barsel på én bestemt måde. Derfor er LO og Politikens forslag om at øremærke dele af den til fædrene en dårlig idé. I stedet bør vi fastholde det frie valg og arbejde mere målrettet for en holdningsændring.

For når Politiken 15.11. skriver, at danske fædre må nøjes med at have 14 dage hjemme med deres barn, er det simpelthen forkert.

Godt nok har mødrene en lille fordel i forhold til mængden af barsel lige efter fødslen, men den samlede forældreorlov er ikke øremærket et bestemt køn. Så her kan faren tage lige så meget orlov som barnets mor eller endda mere.

Forskellen på systemet herhjemme og i vores nabolande er jo netop, at det i Danmark ikke er påduttet af politikerne, men i stedet er et frit valg for den enkelte familie; sådan mener vi i Frie Funktionærer, at det fortsat bør være.

VI ER IKKE uenige i de fordele, der er for både forældrene, barnet og ligestillingen ved, at barselsorloven blive fordelt mere jævnt, men vi er imod at lade det ske ved tvang. For der er forskel på forældre og forskel på familier. Forskel på, hvilke ønsker man har, og hvordan det enkelte par foretrækker at indrette netop deres liv. Derfor giver det ikke mening at øremærke barsel. Vi må som samfund have tillid til, at vores borgere er oplyste og godt selv kan træffe de beslutninger, der er rigtige for dem, også når det kommer til barsel.

Det vil betyde, at det i nogle familier mest er moren og i andre familier mest faren, der går hjemme med barnet de første mange måder af dets liv.

Men det essentielle er, at det er noget, de selv har valgt.

SÅ HVIS VI vil undgå, at kvinderne halter efter lønmæssigt - og det vil vi, for det er uhensigtsmæssigt - skal der derfor i stedet nogle andre ting til. Et godt sted at starte er at gøre det endnu tydeligere over for erhvervslivet, hvilke fordele der faktisk er ved, at også mændene går hjemme nogle måneder.

Så der ikke fokuseres på, hvad man som virksomhed mister, men i stedet på, hvordan en barsel også kan være med til at udvikle den ansatte.

Det er forhåbentlig noget, som den nuværende og en fortsat debat om emnet kan bidrage med.