Senere pension ændrer ingenting

Bragt i Jyllands-Posten, den 22. oktober 2015

Af jurdisk chef, advokat Claus Carstensen, Frie Funktionærer

Politikerne vil hæve pensionsalderen, så den i fremtiden lander på 68. Men de er naive, hvis de tror, det vil have en effekt på andelen af ældre på arbejdsmarkedet - for det er helt andre ting, der holder generationen væk.

Selvom danskerne over 55 år har bagagen godt fyldt op med erfaringer fra et langt arbejdsliv, viser statistikken nemlig, at det er sværere i den aldersgruppe at finde nyt job.

En analyse fra Ældre Sagen har vist, at halvdelen af de ældre ledige enten direkte eller indirekte får at vide af Jobcenteret, at deres alder er en hindring for at finde et nyt arbejde. Især for de 60-64-årige virker det i manges tilfælde håbløst at skrive ansøgninger, fordi så få af dem rent faktisk lykkes med at komme i job igen. Det skyldes ikke manglende kvalifikationer, men ifølge undersøgelser i stedet arbejdsgiveres modvillighed til overhovedet at kalde dem til samtale.

Alene på grund af alder sorteres de ældre altså fra - et reelt problem, som politikerne er nødt til at håndtere sideløbende med forhøjelsen af pensionsalderen, hvis de ønsker, at ambitionen om flere ældre på arbejdsmarkedet skal blive til virkelighed. For det grå guld kan sagtens skinne, hvis bare de får mulighed for det.