Få hellere en lønforsikring

Bragt i Politiken den 22. september 2014

Af afdelingsleder Ulrik Karlsen, Frie Funktionærer

Der er dagligt stor debat om, hvordan vi økonomisk hjælper de udfaldstruede dagpengemodtagere, som har været ledige i to år, og i sidste uge var medlemmer af Liberal Alliances Ungdom ude med et forslag om at deregulere og privatisere dagpengesystemet.

I Frie Funktionærer tilbyder vi faktisk allerede et alternativ til a-kassen. Vi har høstet gode erfaringer, som vi gerne deler ud af, også til den nyetablerede kommission, der skal komme med anbefalinger til et nyt og mere tidssvarende dagpengesystem.

Et alternativ til de statsligt styrede akasser er private forsikringsordninger.

For fem år siden valgte vi i Frie Funktionærer at etablere Fri Lønforsikring som et alternativ til a-kasseforsikringen. Nogle af de markante forskelle til den velkendte a-kasse er, at man tegner forsikring af indkomsten ved ledighed uden at være med i en a-kasse. Til gengæld kan man forsikre sig til en højere ydelse end de 17.658 kroner, som staten har fastlagt dagpengesatsen til. Man er indkomstforsikret i op til et år og får samtidig personlig karrieresparring allerede fra opsigelsesdagen.

Vores erfaringer fra det tilbud er, at 8 ud af 10 er i job inden for det første år, og faktisk er de fire i nyt job, allerede inden opsigelsesperioden er udløbet.

En af de store forskelle er, at regelsættet for dagpenge fra a-kasserne er på omkring 16.000 sider, hvis man skriver alle sider ud, mens regelsættet i Fri Lønforsikring kun er på 15 sider. Så vi bruger langt mindre tid på bureaukrati og kan tilpasse ydelsen og hjælpen til jobsøgning til den enkelte.

De resultater er værd at tage med, når dagpengesystemet skal reformeres. Man hjælper ikke alle jobsøgende på bedst mulig vis ved at give dem præcis samme ydelse. Tilpasset vejledning kombineret med en tidlig indsats for dem, der har behovet, er nogle af de centrale indsatser, som også bør kunne indgå i dagpengesystemet.

Jeg er overbevist om, at det er godt med et alternativ til et statsligt styret a-kassesystem til de lønmodtagere, der ønsker en attraktiv arbejdsløshedsforsikring, hvor der er fokus på, at man ved en opsigelse kommer hurtigst muligt videre i et nyt job. Vi håber, at både kommission og politikere vil lytte til vores erfaringer fra Fri Lønforsikring. Det er ikke altid nødvendigt at starte helt forfra, når der skal tænkes nye tanker. Vi bidrager gerne til det fælles mål, nemlig at hjælpe den jobsøgende videre i karrieren.