Udbetal feriepengene

Bragt i Jyllands-Posten den 22. august 2013

af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Feriekontoen bugner, og lige nu står der 100 mio. uhævede feriekroner på danskernes feriekonti.

Optjente feriepenge, der står og samler støv. Nogle af pengene kan ikke hæves, fordi fristen er udløbet, mens en andel af dem simpelthen bare vil blive glemt af rette ejermand.

Feriepengene administreres af Ferie Konto. Bliver feriepengene ikke hævet, tilflyder de Arbejdsmarkedets Feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefond har siden oprettelsen i 1974 samlet en egenkapital på knap 800 mio. kr. Det er vel at mærke efter, at staten taget en andel på godt 35 mio. kr. om året.

Den mest rimelige løsning

I Frie Funktionærer mener vi, at det er mest rimeligt at lade lønmodtagerne selv disponere over de optjente feriepenge. Vi er i en tid, hvor der mange steder er fokus på "work-lifebalance".

Ønsker politikerne at støtte op om det, bør de sikre, at lønmodtagerne som et minimum har frihed til at bestemme over deres arbejdsliv og dermed også over ferien - og de feriepenge, som de har optjent.

Hvorfor skal det ikke være muligt for en familie, at de i et år holder en kort ferie for at opspare ekstra ferie til året efter for måske at opfylde drømmen om en jordomrejse? Hvorfor har en lønmodtager ikke frihed til at aftale med sin arbejdsgiver, at ferien først holdes i maj måned, selv om ferieåret udløber med udgangen af april?

Bestyres af en lukket kreds

Ud over staten, der får en andel af midlerne, bruges feriepengene også på at støtte en række formål. Har man som lønmodtager valgt at stå uden for hovedorganisationerne, er man fuldstændig frataget indflydelse på, hvad der skal støttes, og hvad der skal ske med lønmodtagernes egne feriepenge.

Lønmodtagersiden i fondsbestyrelsen består af repræsentanter fra LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer. Det er en lukket kreds, hvor de ca. 1 mio. lønmodtagere, der ikke er med i hovedorganisationerne, fuldstændig mangler indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge skal bruges til.

Er det rimeligt, at lønmodtagere pr. automatik får frataget råderetten over 12,5 pct. af lønnen? I Frie Funktionærer synes vi, at råderetten over feriepengene skal følge den person, der har optjent dem. Er der feriepenge, der ikke er hævet, så skal de retur til lønmodtageren. Alt andet er urimeligt, og Ferie Konto kender jo ejermandens Nem-Konto. Det er ganske simpelt at overføre pengene, hvis politikerne vil det.

Er der feriepenge, der ikke er hævet, så skal de retur til lønmodtageren.