Bekæmp løndumping med minimumskrav

Bragt i Berlingske, den 22. juli 2015

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Politikerne i blå blok har både før og efter valget udtalt, at de ønsker at bekæmpe løndumping og forhindre, at danskerne udkonkurreres af billigere, udenlandsk arbejdskraft. Hvis de mener det alvorligt, bør de vende blikket mod syd.

I Tyskland, der er Danmarks største handelspartner, har modtrækket til de mange udlændinge på arbejdsmarkedet nemlig været at indføre en minimumsløn for alle sektorer. Den trådte i kraft i 2015 og garanterer ansatte mindst 8,5 euro i timen - det svarer til ca. 64 danske kroner.

Det var et modigt træk, mener vi, fordi man dermed erkender, at den traditionelle model for vores arbejdsmarked ikke er nok til at forhindre udenlandske arbejdere i at presse lønnen i bund.

Arbejdsgivernes argumenter mod minimumsløn er især frygten for, at det skaber unødigt bureaukrati og koster arbejdspladser. Men spørgsmålet er, om det ikke allerede gør det, når folk fra andre lande tager til Danmark og arbejder på urimelige vilkår? Ifølge en analyse foretaget af YouGov, tror 78 procent af danskerne fejlagtigt, at politikerne har sikret en mindsteløn ved lov. I virkeligheden er det hele fortsat op til fagbevægelsens parter eller den enkelte lønmodtagers forhandlingsposition.

Ønsker en virksomhed ikke at tilbyde rimelige vilkår, kan vedkommende i princippet ansætte udlændinge til lige den løn, han eller hun har lyst til.

Faktisk har hver tredje privatansatte lønmodtager ikke en overenskomst, så på det område har fagforeningerne allerede udspillet deres rolle. Derfor er det på tide med nye værktøjer, der i højere grad tager udgangspunkt i virkeligheden og den måde, arbejdsmarkedet er opbygget på i dag.

I Frie Funktionærer mener vi derfor, at partierne herhjemme bør lære af tyskerne. En politisk fastsat minimumsløn ville nemlig definere en nedre grænse for, hvor lidt vi i Danmark vil acceptere, at man betaler for en times arbejde.

For selv om traditionalisterne ofte råber højt om den unikke danske model som noget, man ikke skal pille ved, er der allerede dusinvis af love, som regulerer forholdene på det danske arbejdsmarked.

Der er lovgivet om retten til at holde ferie og barsel, om ligestilling og ligeløn og om særlige regler for de funktionæransatte.

Der er sygedagpengeloven, konkursloven og arbejdsskadeforsikringsloven for bare at nævne nogle få.

Læg dertil de direktiver, der vedtages i EU, og som også skal implementeres herhjemme. Men på listen mangler altså den lov, der garanterer alle ansatte i Danmark en mindsteløn, uanset hvor de kommer fra i verden.

Vi påstår ikke, at sådan en lov vil afhjælpe alle de problemer, der findes på det danske arbejdsmarked eller sikre alle ansatte en ligeværdig levestandard.

Men det ville forhindre virksomheder i at dumpe lønnen længere ned end det niveau, som politikerne har besluttet.