Syge betaler prisen

Bragt i Fyens Stiftstidende den 22. marts 2013

Af Tine P. Svarer, specialkonsulent, Frie Funktionærer

”Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal afskaffes, så ingen sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse.” – sådan indledte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen præsentationen af regeringens nye sygedagpengemodel, som politikerne debatterer i disse uger.

Når vi nærlæser afrapporteringen fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg, er det ikke svært at se, at en stor gruppe sygdomsramte kommer til at bøde for en forlængelsesregel, der omfatter ganske få livstruende sygdomme.

Som reglerne er nu, har den sygemeldte ret til sygedagpenge i 12 måneder. Gennemføres oplægget, vil der kun være ret til sygedagpenge i seks måneder. Herefter skal der ske en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge. Og bliver sygedagpengene ikke forlænget, er resultatet, at den sygdomsramte allerede efter seks måneder overføres til et ressourceforløb.

Det er bestemt godt, at der bliver taget hånd om dem, for en afklaring af, hvad der skal ske. Men det er ganske urimeligt, at det lægger et stort økonomisk pres på de sygdomsramte, fordi ydelsen under ressourceforløb kun udgør 60 procent af sygedagpengene – svarende til kontanthjælp.

I Frie Funktionærer synes vi, det er store og fine ord, at ingen skal stå uden forsørgelse, når virkeligheden samtidigt er, at en uforskyldt sygdomsramt medborger skal klare sig for et beløb, der svarer til kontanthjælp? Der vil være mange sygdomsramte, der ikke har fået afklaret den endelige diagnose efter blot seks måneder. De står magtesløse, og med den lavere ydelse skal de nu betale for ventetider i sygehusvæsenet. Er det rimeligt at behandle sygdomsramte på den måde?