Seks ugers uddannelse på vej ud

Bragt i Fyens Stiftstidende, den 22. januar 2014

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Skal man som ledig have ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse? Det spørgsmål bliver nu bragt i spil igen, da der er fremsat et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at fremsætte forslag til afskaffelse af reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Retten til selvvalgt uddannelse blev ændret sidste sommer, så den ledige først har ret til selvvalgt uddannelse efter fire måneders ledighed. Det er i sig selv ikke en hensigtsmæssig begrænsning. Vi risikerer at fastholde en jobsøgende i rollen som ledig i fire måneder, i stedet for at give den ledige de nødvendige kvalifikationer for at kunne komme i job igen. Ofte er det helt konkrete redskaber, som en arbejdsgiver efterspørger, eksempelvis en sælger, der mangler et kursus i Excel, eller en kontorassistent, der skal have kendskab til lønbogføring for at kunne tiltræde et konkret job.

I Frie Funktionærer mener vi, at man bør tage udgangspunkt i den enkeltes situation og jobmuligheder, i stedet for at lægge hindringer i vejen for hurtigst muligt at kunne tiltræde et nyt job. Skal den ledige finde et arbejde, er man nødt til at se på, hvad der er den lediges behov i forhold til det gældende arbejdsmarked. Nogle har brug for hjælp til at komme i gang med at skrive ansøgninger, andre til at få startet på at netværke. Nogle har brug for og vil gerne kompetenceudvikles via et 6 ugers selvvalgt kursus. Derfor vil det efter vores opfattelse være forkert at afskaffe retten til selvvalgt uddannelse. I stedet bør reglerne blødes op, så der kan sættes ind med tilbud, der er afstemt i forhold til den enkelte ledige, og ikke først efter fire måneder.

Jeg håber, at beslutningsforslaget fører til mere målrettet uddannelse i stedet for blot at blive smidt helt væk.