Gør noget ved aldersdiskrimineringen

Bragt i Fyns Amts Avis den 21. december 2013

af næstformand Karin Fredskild, Frie Funktionærers a-kasse

Nu nærmer jul og nytår sig med hastige skridt, og det giver mig anledning til se tilbage på et år med rigtig mange initiativer, der peger i retning af, at vi alle skal bidrage med vores kræfter på arbejdsmarkedet så meget og så længe som muligt.

Igen og igen hører vi, hvor vigtigt det er, at ældre vælger jobbet frem for pensionen. Alligevel oplever vi en unødvendig og urimelig aldersdiskriminering på arbejdsmarkedet.

Jeg vil specielt pege på den aldersdiskriminering, der finder sted i a-kasselovgivningen.

Selvom det er et faktum, at vi lever længere og holder os generelt mere raske og rørige op i en endog høj alder, viser bl. a. Ældresagens undersøgelser, at mere end hver fjerde ældre må forlade arbejdsmarkedet, selvom de gerne ville fortsætte med at arbejde.

I Frie Funktionærer oplever vi, at mange af vores medlemmer, som gerne vil blive på arbejdsmarkedet, allerede ved tresårs-alderen bliver mødt med afvikling.

Når de gerne vil udvikle sig i jobbet og kaste sig over nye arbejdsopgaver, der kræver uddannelse og kompetenceudvikling står de ikke forrest i køen - for kan det nu betale sig at bruge midler på en medarbejder, der alligevel snart når pensionsalderen? I Frie Funktionærer vil vi rette en appel til virksomhederne og til politikerne på Christiansborg -"Bring balance i en ligeværdig behandling af alle lønmodtagere uanset alder".

Start i det politiske system
Afskaf diskriminering af de ældre i forhold til at være medlem af en a-kasse. I dag bliver alle smidt ud af a-kassen, den dag, de når folkepensionsalderen uanset, om de har fuld fart på arbejdslivet.

Det er en statsligt styret aldersdiskriminering, der er med til at fastholde et forældet syn på alder som den bestemmende faktor for, hvornår man er en "rigtig" arbejdskraft, der kan forsikre sig imod ledighed.

I Frie Funktionærer mener vi ikke, at alder bør være et kriterium for at være eller ikke være en fuldt og hel del af arbejdsmarkedet.

Det er en statsligt styret aldersdiskriminering, der er med til at fastholde et forældet syn på alder .