Fakta om arbejdsskader

Bragt i Jyllands-Posten den 21. september 2012

Af advokat Claus Carstensen, juridisk chef, Frie Funktionærer

Under overskriften ”De gule kører på frihjul igen” kommer næstformand Johnny Skovengaard fra 3F, i et debatindlæg i Jyllands-Posten den 21. september 2012 frem til, at de faglige organisationer, der ikke er med i LO-familien, kører frihjul ved at undlade at føre sager. I Fagbladet 3F fra september vises en statistik over arbejdsskadesager i lands- eller Højesteret, hvor kun meget få er ført af organisationer uden for LO. Statistik er godt til at sætte fokus på rigtig mange emner, men det afspejler altid en del af en større helhed. Statistikken over sager ved lands- og Højesteret er et øjebliksbillede, og i dette tilfælde leder det simpelt hen til en forkert fortolkning af resultatet. Det har intet med frihjul at gøre, men afspejler, at verden er mere nuanceret end den, der tegner sig i 3F’s verdensbillede. Samtidig må jeg undre mig over, at 3F kan finde støtte hos en ekstern lektor og en advokat, der også undrer sig over fraværet i landsretten af faglige organisationer uden for LO. Set fra min vinkel er en væsentlig del af svaret ganske simpelt det, at medlemmernes arbejdsopgaver er vidt forskellige. Dermed er der også forskelle på typen af skader afledt af arbejdet. Det er sjældent, at en funktionær slår hovedet mod et stillads eller skærer en finger af i båndsaven.

I Frie Funktionærer, hvor vores medlemmer typisk er kontor- og butiksansatte, er de hyppigste skader fra arbejdet belastningsskader efter arbejde med pc og skader betinget af det psykiske arbejdsmiljø. Det er typer af skader, der som udgangspunkt ikke kan kategoriseres som arbejdsskader. Eksempelvis har Arbejdsskadestyrelsen over tid kun i ganske få tilfælde anerkendt museskader som en arbejdsskade. Derfor tæller de ikke i statistikken.

Frie Funktionærer fører de retssager, der er nødvendige, men det er ud fra en vurdering af hver enkelte konkrete sag. På vegne af vores medlemmer har vi cirka 300 verserende sager, 15 verserende retssager og vi indkræver cirka 2 millioner kroner i gennemsnit pr. måned til medlemmerne. Hertil kommer alle sagerne om Det Rummelige Arbejdsmarked. Det afspejler arbejdet med at varetage vores medlemmers interesser. Så hermed en opfordring til, at når man læser en statistik også at huske, at der kan være flere forklaringer på udfaldet – og nogle af dem har en bedre forklaring end ”frihjulet”.