Et boost i jobsøgningen?

Bragt i Jyllands-Posten den 21. april 2013.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef, Frie Funktionærer

I Frie Funktionærer ser vi det som en stor fordel, at der er en bred vifte af tilbud om opkvalificering og kompetenceudvikling, som de ledige kan benytte sig af straks fra første ledighedsdag, i modsætning til uddannelse, der skal godkendes af jobcentret. Her kræves som regel flere måneders ledighed.

Med en hurtig opkvalificering skabes motivation og håb hos de ledige, der alt andet lige får nemmere adgang til et nyt job. Som udgangspunkt er det godt at sikre en opdatering af de faglige kompetencer og muligheden for en hurtig opkvalificering, der giver den ledige en bedre adgang til at komme i job igen.

Dertil kommer de menneskelige aspekter, hvor det er et godt tilbud til ledige, der har brug for at få opdateret deres faglige viden. De får samtidig muligheden for at få skabt et nyt netværk, der kan give energi til en aktiv hverdag, indtil de er tilbage i job.

I Frie Funktionærer ser vi dog et problem i de begrænsninger, der er for de ledige, der har et uddannelsesniveau ud over erhvervsuddannelsesniveauet. Mellemuddannede bliver ikke hjulpet til et brancheskift med den selvvalgte uddannelse, fordi de er afskåret fra en hurtig adgang til et opkvalificerende kursus, ligesom de heller ikke får tilskud til befordring. Vi har eksempler på medlemmer, der af økonomiske årsager har været nødt til at afbryde en uddannelse. Her skal det huskes, at dagpengesatsen er ens, uanset uddannelsesniveau i øvrigt.

I Frie funktionærer ser vi også gerne en opblødning af den meget skarpe øvre grænse på 6 uger. Vi mener, det er vigtigt at sætte den enkelte ledige i fokus og sammensætte det optimale, målrettede kompetenceløft, der hurtigst muligt er med til at bringe den ledige tilbage til arbejdsmarkedet – og her ser vi den meget skarpe grænse på 6 uger som en hindring for at få det bedste ud af de penge, der investeres i 6 uger selvvalgt uddannelse.