Urimelig aldersdiskriminering

Bragt i Fyens Stiftstidende den 21. januar 2015

Af formand Randi Laursen, Frie Funktionærer

A-kasse: Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor man skulle tage stilling til, om det er aldersdiskriminerende, at man ikke kan være forsikret mod ledighed i en a-kasse, når man når folkepensionsalderen.

Vi må respektere Højesterets afgørelse om, at a-kasse-forbud for ældre ikke er forskelsbehandling i strid med EU's beskæftigelsesdirektiv, men det afholder ikke Frie Funktionærer fra at mene, reglerne bør laves om.

Næsten hver femte 66-årige arbejder stadig. Men som reglerne er i dag, bliver alle smidt ud af a-kassen den dag, de når folkepensionsalderen, uanset om de fortsætter deres arbejdsliv.

Vi synes, at det er en helt unødvendig og urimelig aldersdiskriminering på et arbejdsmarked, hvor politikerne samtidig betoner vigtigheden af, at ældre vælger jobbet frem for pensionen.

Det er en statsligt styret aldersdiskriminering, der er med til at fastholde et forældet syn på alder som en bestemmende faktor for, hvornår man er en "rigtig" arbejdskraft, der kan forsikre sig imod ledighed.

I Frie Funktionærer mener vi ikke, at alder er et kriterium for at være eller ikke være en del af arbejdsmarkedet.

Derfor opfordrer vi politikerne i Folketinget til at sørge for at bringe balance i en ligeværdig behandling af alle, der er på arbejdsmarkedet, uanset alder. En person, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, bør altid have mulighed for, via medlemskab af a-kassen, at kunne forsikre sig ved ledighed.