Manglende forsørgelse

Bragt i Jyllands-Posten den 21. januar 2015

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Regeringen arbejder i øjeblikket på at få vedtaget et lovforslag om en ny kontantydelse, der skal sikre et forsørgelsesgrundlag for den gruppe af ledige, der ellers ville miste det som følge af en hård indfasning af dagpengereformen.

I Frie Funktionærer finder vi det positivt, at ydelsen giver en ekstra sikkerhed for ledige, der mister dagpengeretten fra den 5. januar 2015, men vi finder også, at forslaget rammer skævt, fordi det ikke omfatter dem, der allerede i 2014 og frem til den 5. januar 2015, har opbrugt dagpengeretten.

Efter forslaget skal ydelsen alene kunne bevilges de ledige, som mister dagpengeretten fra den 5. januar 2015. Det betyder reelt, at den først kommer i spil fra oktober 2015. Dermed overser man helt de mange ledige, der fra 2014 og frem til den 5. januar 2015 allerede har opbrugt dagpengeretten og nu er på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Flere i denne gruppe af ledige er i risiko for helt at stå uden forsørgelsesgrundlag, når den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. I Frie Funktionærer mener vi derfor, at kontantydelsen også burde favne de ledige, der allerede har mistet dagpengeretten og nu er på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så også de er sikret forsørgelse i en periode på op til tre år.