Vejen fra fire til to års dagpengeret

Bragt i Jyllands-Posten den 20. november 2013

Af souschef Karsten Winther Hansen, Frie Funktionærers a-kasse

Så kom det - lovforslaget om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Det har været undervejs et stykke tid, og som det femte politiske tiltag til indfasning af den toårige dagpengeret kan det måske ikke komme bag på nogen, at der ikke er kommet revolutionerende nyheder på bordet.

Det er den kendte model fra uddannelsesordningen med 80 pct. eller 60 pct. dagpengesats. Denne gang administreret af a-kasserne, men med den lille finesse, at dagpengeperioden gradvist reduceres fra de oprindelige fire år til endeligt to år ved udgangen af 2016.

Egentlig var refrænet engang, at de fire års dagpengeret skulle genindføres, men det var så også før valget.

Tilvænning til nye tider
I Frie Funktionærer synes vi, at det er tankevækkende, at vi med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse entydigt er på vej til den toårige dagpengeret, og det til trods for, at der ikke er noget umiddelbart tegn på, at antallet af ledige, der falder for dagpengeretten, vil ændre sig væsentligt i fremtiden. AK-Samvirkes prognose siger, at ca. 1.250 ledige vil falde ud af dagpengesystemet om måneden i de kommende år.

Dermed skal den midlertidige arbejdsmarkedsydelse måske mere betragtes som en tilvænning end som en egentlig løsning. For tilvænning er måske lige det, som regeringen har brug for på nuværende tidspunkt.

Den længe ventede Carsten Koch-rapport med anbefalinger til et nyt dagpengesystem forventes frigivet i december, og regeringen har bebudet forhandling om en ny beskæftigelsespolitik til februar 2014. Mon ikke man kan nå frem til en aftale, der nogenlunde realistisk kan implementeres fra engang i 2016-2017? Til den tid skal vi nok være godt tilfredse, hvis vi stadig har ret til fulde dagpenge i hele to år.

I Frie Funktionærer opfordrer vi til, at man, hvis man i de kommende forhandlinger når frem til en fastholdelse af den afkortede dagpengeret, samtidig kompenserer udhulingen af dagpengene med en afkortning af optjeningskravet.