Analyse, der kom for sent

Bragt i Jyllands-Posten den 20. juni 2014

Af teamleder Hanne C. Boyer, Frie Funktionærer

En ny analyse, som Wilke har udført for Avisen.dk, viser, at hver tredje dansker bruger arbejdstiden på at surfe efter billige ferier eller ringe til rejsebureauer. 30 pct. svarer, at de i høj eller nogen grad har planlagt ferie i arbejdstiden.

Er det ikke en undersøgelse, der for 25 år siden eller mere ville have givet et mere realistisk billede af interessemodsætninger mellem arbejdsgiver og arbejdstager? Interessemodsætninger, som underdirektøren i Dansk Industri giver udtryk for i en kommentar til analysen - »medarbejderne bruger arbejdstiden til at surfe billigrejser i stedet for at passe det arbejde, som man er ansat til« - og som vi i Frie Funktionærer ikke kan genkende.

I dag ser arbejdsmarkedet markant anderledes ud. Grænserne mellem arbejdstid og fritid er så udviskede, at de til tider er svære at få øje på. Er det ikke netop fleksibilitet, der efterspørges på danske arbejdspladser?

Som funktionærer oplever vores medlemmer i Frie Funktionærer i hvert fald ikke billedet af et meget ufleksibelt arbejdsmarked, hvor man møder klokken 8 og lukker fuldstændig ned for arbejdsopgaver og engagement klokken 16.

Bygger på gensidig tillid
I Frie Funktionærer tror vi heller ikke, at det er den medarbejderprofil, danske arbejdsgivere efterspørger - og vi ved helt bestemt, at medlemmerne i Frie Funktionærer udviser stor fleksibilitet og gerne løser arbejdsopgaver - også efter klokken 16 og gerne fra hjemmearbejdspladsen, når børnene er lagt i seng.

Fleksibilitet bygger på gensidig tillid til, at medarbejderne løser arbejdsopgaverne inden deadline, men også at medarbejderen kan have tillid til, at den tid, der bliver investeret i arbejdsopgaverne efter "normal arbejdstid", bliver honoreret med den samme fleksibilitet fra arbejdsgiverside.