Forslag hjælper mange - men sender regning til de svageste

Dagpengekommissionens forslag byder på tiltrængte forbedringer og et klart mere moderne system. Hos Frie Funktionærer er vi især glade for deres fokus på at gøre det mere attraktivt at sige ja til vikariater og kortere ansættelser.

Et eksempel er, at de stive regler om at regne i hele uger afskaffes og erstattes af et system, hvor man kan arbejde nogle af dagene og modtage dagpenge i de resterende, uden at det koster en hel uges dagpengeret. Sådan er det ikke i dag. Det vil uden tvivl betyde, at flere ledige vil søge og sige ja til småjobs i stedet for udelukkende at fokusere på fastansættelser.

Mere fleksibelt system

Det har også betydning, at man fremover ikke vil ende på en lavere dagpengesats, bare fordi man i en kortere periode har et arbejde med en lavere løn. Sammen med de nye muligheder for at kunne lægge timer sammen fra flere ansættelser og dermed opnå retten til et ekstra års dagpenge, har kommissionen taget et afgørende skridt i retning mod et langt mere fleksibelt system.

Nedsat ydelse for de nyuddannede

Men der er også dele, vi ikke bryder os om. At nedsætte ydelsen for de nyuddannede er et kontroversielt forslag, fordi det vil gøre det vanskeligere at få de unge til at melde sig ind i en a-kasse. Dermed risikerer vi, at en langt større andel af danskerne i fremtiden vil stå helt uden dækning i tilfælde af ledighed.

Forslag om at genindføre karensdage

Derudover er forslaget om karensdage et stort tilbageskridt. Det er næsten 30 år siden, de blev afskaffet, fordi de ikke virkede efter hensigten, men i stedet især ramte dem, der i forvejen havde svært ved at finde et arbejde. At overveje at genindføre en straf for de svageste på op mod 1.700 kroner pr. kvartal, tyder derfor på, at målsætningen om et dagpengesystem, der ikke måtte koste ekstra, har fyldt lige rigeligt i kommissionens arbejde.