Uddannelsessnobberi

Bragt i Jyllands-Posten den 19. februar 2014

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Skal genåbning af akademikerordningen redde overskuddet af højtuddannede, eller er det udtryk for et stigende uddannelsessnobberi, at 43 pct. af de nyuddannede djøf'ere går direkte fra eksamensbordet ud i ledighed? I Danmark har vi det problem, at boglig uddannelse anses for finere end andre former for uddannelse.

Det ses fx ved, at søgningen til lange uddannelser eksploderer i disse år. Over 25 pct. af de skoleelever, der går ud af 9. klasse i år, forventes at tage en akademisk uddannelse, uden at der er udsigt til akademisk arbejde til dem alle.

Til gengæld kommer vi til at mangle dygtige håndværkere, skolelærere, handelsfolk og folk med mellemlange uddannelser og kvalifikationer baseret på talent og erfaring.

Uddannelsesinflation
I Frie Funktionærer mener vi, at der er tale om uddannelsesinflation, når statsministeren siger, at »den unge generation skal være den bedst uddannede generation nogensinde«, når der med uddannelse alene tænkes på boglige uddannelser.

Tværtimod er vi med den holdning på vej i den modsatte retning, hvor vi vil opleve en generation med de samlet set dårligste kvalifikationer.

At den dygtige skoleelev kun tænker på at komme i det boglige gymnasium, eller at den dygtige student kun tænker på at søge ind på et brødløst humanistisk universitetsfag, kan ikke være målet.

Der bør være mindst lige så megen prestige i at gå efter en faglig uddannelse, en elevplads eller at tage en handelsuddannelse.

Heldigvis er realiteten, at de dygtigste af de personer, der i disse år vælger en erhvervs-eller handelsuddannelse, som gennemsnit vil få en højere livsløn og en bedre karriere end de personer, der vælger en akademisk karriere uden at have særlige anlæg for det.

Jeg er helt sikker på, at mange vil få et bedre liv, hvis de uddanner sig inden for det område, som de har mest talent for og mest lyst til - og ikke det, der anses for at være finest.