Seniorjob er ikke et nødvendigt onde

Bragt i Jyllands-Posten den 18. oktober 2013

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

De kommunale parters repræsentant i Det Økonomiske Råd, Kristian Wendelboe, finder det interessant, at den netop offentliggjorte vismandsrapport retter kritik af seniorjobordningen.

Kommunerne ser det som en stor udfordring at finde job til de mange seniorer, når de skal have job på ordinære vilkår og til overenskomstmæssig løn, samtidig med at der skal være tale om merbeskæftigelse på arbejdspladsen i en tid, da den kommunale sektor skal effektivisere.

Han mener, at seniorjobordningen indskrænker kommunernes fleksibilitet i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der er i dag over 3.000 seniorjobbere ansat i kommunerne. Det svarer til et gennemsnit på 0,8 pct. af samtlige fuldtidsansatte i kommunerne.

Her må jeg spørge, om man ude i kommunerne ganske har overset, at med dagpengeaftalen fra maj kan man forvente et betydeligt fald i presset på seniorjobordningen.

Dagpengeaftalen indebærer, at alle, der falder ud af dagpengessystemet efter 5. januar 2014 og har ret til et seniorjob, først skal opbruge retten til den nye arbejdsmarkedsydelse med tilbud om nyttejob og en indkomst, der svarer til kontanthjælp, før kommunen skal tilbyde et seniorjob.

Det betyder i praksis, at der i 2014 stort set ikke vil være tilgang af seniorjobbere.

Glemmer et forventet opsving
Jeg synes, at kommunerne overser, at et forventet opsving på arbejdsmarkedet også giver nye jobåbninger - og mulighed for helt ordinære job - også selvom man er i seniorjobalderen.

Vi skal jo ikke glemme, at seniorjobordningen er ment som en ekstra forsikring for dem, der var så uheldige at miste jobbet lige før efterlønsalderen - og midt i en af vores værste jobkriser. Samtidig vil jeg også lige minde om, at rigtig mange forsikrede i a-kasserne så sent som sidste år valgte at takke nej til skattefrit at hæve efterlønsopsparingen. De valgte netop at blive i efterlønsordningen, fordi det var betingelsen for at beholde retten til et seniorjob.

Jeg vil opfordre kommunerne til at se mulighederne i osten i stedet for kun at fokusere på hullerne i den. I Frie Funktionærer vil vi opfordre kommunerne til at se seniorjobbene som en god investering frem for et nødvendigt onde, der bør fjernes. Ved at fastholde medarbejdere på jobmarkedet er de klar, når der atter kommer jobåbninger. Alternativet er, at vi mister en stærk arbejdsressource ved at skubbe de ledige ud af systemet.