Vikariat kan koste seniorjob

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 18. september 2013.

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

"Hvis du takker ja til et kortvarigt vikariat, så mister du din ret til seniorjob." Sådan er jeg desværre nødt til at vejlede et ledigt medlem i Frie Funktionærers a-kasse.

Vores ledige medlem er 59 år og står til at falde ud af dagpengesystemet den 22. december i år. Under normale omstændigheder vil han have ret til et seniorjob, der kan starte dagen efter, at dagpengeperioden udløber.

Men bliver han, her i den sidste periode på dagpenge, tilbudt et kortvarigt vikariat, vil det skubbe udløbet af hans dagpengeret til 2014. Det skulle jo ret beset være en positiv situation. Men på grund af dagpengeaftalen i maj i år mellem regeringen og Enhedslisten, som til januar udmøntes i ny lovgivning, får det ganske betydelige konsekvenser. 

Farvel til seniorjobbet

Ved at få skubbet udløbsdatoen for dagpenge frem til efter 5. januar 2014 bliver vores medlem nemlig ramt af den nye lovgivning.

Det betyder, at hvis man opbruger sin dagpengeret i tidsrummet fra 6. januar 2014 og frem til og med 3. juli 2016, så bliver ansættelse i et seniorjob udskudt med en periode på den nye arbejdsmarkedsydelse.

Derfor er jeg nødt til at vejlede ham om, at vikariatet betyder et farvel til et seniorjob her og nu.

I stedet vil han blive tilbudt den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Det betyder en månedlig indkomst på kontanthjælpslignende ydelse eller 60 pct. af dagpengesatsen i halvandet år, frem for en almindelig lønindkomst i seniorjobbet.

En indkomstforskel, der nemt løber op i 200.000 kr. om året. Det betyder også, at vores ledige medlem med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil blive tilbudt et nyttejob frem for et regulært job under seniorjob-ordningen.

Erfaringsmæssigt ved vi, at netop vikariater er en god vej til at finde ind på arbejdsmarkedet igen.

Derfor er det ekstra frustrerende at opleve, at reglerne ikke understøtter de tiltag, som gavner de ledige bedst muligt og for slet ikke at nævne, at resultatet for den ledige bliver det samme, hvis han skulle være så uheldig, at han bliver ramt af længerevarende sygdom. Hvis han inden december 2013 bliver syg i mere end et par måneder, skubbes hans udløb af dagpengene også til 2014, og hans seniorjob bliver udskudt med mere end et år, fordi han i en mellemperiode vil blive henvist til arbejdsmarkedsydelsen.

Det er bare én af de uheldige følger af det lovforslag til en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som netop er i høring.