Fjern 30 ugers grænsen

Bragt i Fyens Stiftstidende den 18. januar 2013

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers A-kasse

Da politikerne i foråret 2008 vedtog at begrænse retten til at få supplerende dagpenge til 30 uger, skete det på baggrund af opgangstiderne. Frem til midten af 2008 var der var gang i hjulene, og beskæftigelsen var høj.

Men tiderne er skiftet. Vi er nu ramt af en økonomisk krise, arbejdsløsheden er høj, og en stor gruppe ledige falder ud af dagpengesystemet. Derfor er der brug for at støtte de ledige i at finde et arbejde, også selv om det i første omgang måske kun er et deltidsjob. Erfaringen viser jo, at rigtig mange job starter i det små, og udvikler sig til mere, når først personen har foden inden for i virksomheden, og kan tilføre værdi i kraft af sin ansættelse.

I Frie Funktionærers A-kasse har vi medlemmer, der mere end en gang er nødt til at overveje, om deres privatøkonomi hænger sammen, når de nærmer sig 30-ugers grænsen for de supplerende dagpenge. De står i den helt aparte situation, at de er nødt til at vælge imellem at blive i deltidsjobbet, og dermed klare sig uden de supplerende dagpenge fra a-kassen, eller sige deltidsjobbet op for at modtage fuld dagpengeudbetaling fra a-kassen.

Det er jo her, at logikken hører op. Hvorfor er det en bedre forretning for samfundet at udbetale fulde dagpenge til en ledig frem for at nøjes med et mindre dagpengebeløb? Hvorfor kan politikerne ikke indse, at vi skal støtte de ledige i al det arbejde, de kan skaffe sig, og give dem ret til supplerende dagpenge i samme udstrækning, der er ret til fulde dagpenge. Det vil være til gavn for alle. Den ledige vedligeholder sine kompetencer og øger tillige chancerne for at kunne genoptjene ny dagpengeret, når den almindelige to-årige dagpengeperiode er opbrugt.

Hermed en opfordring til politikerne om at fjerne begrænsningen på 30 uger. Den trækker i den forkerte retning, fordi det gælder om at få flest mulige i job, både af økonomiske og menneskelige årsager.