Tak til Ligebehandlingsnævnet

Bragt i Jyllands-Posten den 17. juli 2013

Af juridisk chef Claus Carstensen, Frie Funktionærer

Retssikkerheden for ligebehandling får et skud for boven af Cepos, der i et notat fra 9/7 går så vidt, at det peger på, at Ligebehandlingsnævnet nedlægges. Det er nævnt som alternativ til at indføre forskellige begrænsninger i klageadgangen.

Som argument fremhæves bl. a., at der bliver truffet mange afgørelser.

I vores juridiske afdeling i Frie Funktionærer, hvor vi har individuelt fokus på medlemmerne, har vi ofte sager om ligebehandling.

Det kan være alt fra sager om, hvorvidt en opsigelse af en kvindelig medarbejder er begrundet i hendes graviditet/ barselsorlov, til sager om hvorvidt en ansøger til en stilling er blevet udsat for forskelsbehandling ved udvælgelsen.

Vores erfaringer fra medlemssagerne er mere positive end udlægningen fra Cepos.

Ved nævnet får vi en hurtigere afgørelse end ved en stævning, der skal over domstolene. Det er til fordel for alle parter i en sag. Cepos peger på muligheden for at indføre et klagegebyr. En økonomisk betaling i form af et gebyr bør ikke være en forudsætning for at få en sag behandlet.

Jeg medgiver, at der har været typer af sager, der er gået for vidt, fx i frisørsagen, hvor der efter nævnets afgørelse ikke må ske prisdifferentiering mellem mænd og kvinder, selvom Ligebehandlingsnævnet tidligere har sagt, at det ikke var udtryk for diskriminerende forskelsbehandling. Med den type af sager kan indtrykket af Ligebehandlingsnævnets afgørelser nemt blive generelt påvirket i en forkert retning og dermed give anledning til, at nogle vil pege på, at nævnet er overflødigt.

Det er min erfaring, at vi har god gavn af Ligebehandlingsnævnet.