Samtaler for ledige

Bragt i Politiken, den 17. maj 2015

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Fra 1. juli får jobcentre, a-kasser og ikke mindst de arbejdsløse ekstra travlt. Beskæftigelsesreformen betyder nemlig nye krav, der fordobler antallet af obligatoriske samtaler for de ledige.

Hver måned vil jobcenteret indkalde til statusmøder, og hos a-kassen skal der både snakkes om cv og jobsøgning og i mange tilfælde også afholdes ekstra, opfølgende fællessamtaler.

Sidstnævnte forventer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der i fremtiden vil være over 250.000 af hvert år.

Ansatte fra 25 a-kasser skal derfor køre rundt til alle afkroge af Danmark for at deltage i rutinemøderne med de ledige.

Det er en ressourcekrævende og dyr opgave, som vi gerne løfter - fordi vi skal - men spørgsmålet er, om flere samtaler virkelig er den bedste måde at få ledige i arbejde på? Undersøgelser har vist, at den hurtigste vej fra dagpengekortet til lønseddel er ved at fokusere jobsøgningen fra starten, søge relevante, ledige stillinger, bearbejde det uformelle jobmarked og dyrke sit netværk. I vores øjne virker det derfor bindegalt at skulle brænde penge af på brændstof for at køre land og rige rundt, frem for at investere i dem i ekstra god rådgivning - der sagtens kan foregå telefonisk.