Sygedagpengemodellen skal tilpasses

Bragt i Jyllands-Posten den 17. marts 2013

Af Jørgen G. Jørgensen, direktør, Frie Funktionærer

”Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal afskaffes, så ingen sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse.” – flotte ord fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i præsentationen af regeringens nye sygedagpengemodel. En ny model, som politikerne i disse uger debatterer på grundlag af en afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg.

Rapporten har gode forslag om øget digitalisering og muligheden for, at a-kasserne udbetaler sygedagpengene i de første to uger for de personer, der er medlem af en a-kasse. Det er en længe ventet administrativ lettelse, der sikrer, at ressourcerne kan blive brugt på de sygdomsramte i stedet for på unødig bureaukrati.

Rapporten har dog den store fejl, at den ikke tager højde for, at danske lønmodtagere i dag har andre muligheder end et medlemskab af en a-kasse, når de skal forsikre sig imod ledighed. I rapporten nævnes ikke med ét ord, hvordan man vil håndtere den gruppe, der har valgt at tegne en privat lønforsikring uden om a-kassesystemet, ligesom rapporten heller ikke tager højde for, at en stor gruppe har valgt slet ikke at være forsikret mod ledighed.

Betingelserne for at kunne modtage sygedagpenge i den nye model er, at man enten skal være aktuelt i beskæftigelse, skal være berettiget til a-dagpenge eller have pådraget sig en arbejdsskade.

I dag står cirka 700.000 beskæftigede udenfor en a-kasse, enten fordi de har valgt en privat lønforsikring eller fordi de satser på selv at finde nyt arbejde ved ledighed. Er lønmodtagerne i denne gruppe så uheldige at blive sygdomsramte under ledighed, ser det med den nye model ud til, at de være afskåret fra sygedagpenge.

I Frie Funktionærer finder vi det direkte i strid med det overordnede mål om, at ingen sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse. Er det virkelig det, som regeringen ønsker med den nye sygedagpengemodel?