Ingen sygedagpenge på helligdage

Bragt i Fyns Amts Avis den 17. februar 2013

Af Bente B. Bærentzen, redaktør, Frie Funktionærer

Regeringen har nu barslet med et nyt lovforslag om sygedagpenge, hvor de mindre syge fremover skal betale prisen for at afskaffe dagpengebegrænsningen for alvorligt syge. Samtidigt afviser beskæftigelsesminister Mette Frederiksen at skrotte de stramninger på sygedagpengene, som VK-regeringen vedtog sammen med DF allerede i 2010.

Dengang stemte alle partierne i rød blok ellers imod lovforslaget om at stramme beskæftigelseskravet, så man fra 1. juli 2012 ikke længere får sygedagpenge på de helligdag, der falder på hverdage, fx Skærtorsdag og Store Bededag.

Er man funktionæransat, har man ret til løn undersygdom, men det betyder at arbejdsgiverrefusionen bliver fratrukket disse helligdage.

For den enkelte person på sygedagpenge betyder ændringen, at man mister 801 kr. for hver helligdag, der falder på en hverdag.  Dem er der ni af i 2013, så er man på sygedagpenge hele året, taber man lige over 7.000 kr. på den konto. Er man derimod på almindelige dagpenge på grund af ledighed, får man fortsat udbetalt penge for søgnehelligdage.

Det er en urimelig forskelsbehandling. Er man ledig på dagpenge og rammes af sygdom, bliver man ikke blot ramt af den nedgang i økonomien, der følger når man skal få husholdningen til at hænge sammen med dagpenge i stedet for sin løn, men man bliver yderligere ramt økonomisk i en periode, hvor man er syg og ekstra sårbar.

Det finder vi ikke rimeligt. Derfor opfordrer vi i Frie Funktionærer regeringen til at ændre lovforslaget, så man ikke yderligere rammer de ledige på sygedagpenge på denne barske måde.