Lønmodtagerne skal selv disponere

Bragt i Fyns Amts Avis den 16. januar 2014

Af regionsformand Karin Fredskild, Frie Funktionærer

Hvem ejer dine feriepenge? Hvis du tror, at de er dine, så kan du godt tro om igen. For endnu en gang snupper politikerne en luns i Arbejdsmarkedets Feriefond.

I år henter politikerne, som nævnt i Erik Jensens debatindlæg den 14. januar, 240 mio. kr. i år, ligesom der de næste to år yderligere hentes 80 mio. kr. ud af fonden. Penge, der overføres direkte fra feriefonden til statsbudgettet som et led i den aftale, som regeringen har indgået med VK om finanslovsaftalen 2014.

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden oprettelsen i 1974 haft til formål at opsuge de feriepenge, som lønmodtagere af en eller anden grund ikke har haft mulighed for at anvende til afholdelse af optjent ferie. Fonden har samlet en egenkapital på knap 800 mio. kr. Det er vel at mærke efter, at staten har fået sin faste andel på godt 35 mio. kr. om året. Med de nye indhug i fondens midler er det svært at se om feriefonden fremover kan leve op til sit formål om i mindst samme omfang som hidtil at imødekomme ansøgninger til ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn.

Har man som lønmodtager valgt at stå uden for hovedorganisationerne, er man fuldstændig frataget indflydelse på, hvad der skal støttes - og hvad der skal ske med lønmodtagernes egne feriepenge.

Lønmodtagersiden i fondsbestyrelsen består af repræsentanter fra LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer.

En lukket kreds, hvor de ca. en mio. lønmodtagere, der står uden for hovedorganisationerne, fuldstændig mangler indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge skal bruges til.

I Frie Funktionærer mener vi, at det er mest rimeligt, at lønmodtagerne selv disponerer over de optjente feriepenge. Vi er i en tid, hvor der mange steder er fokus på work-life-balance. Derfor bør politikerne sikre, at lønmodtagerne har frihed til at bestemme over deres arbejdsliv og dermed også over ferien - og de feriepenge, som de har optjent.

Ferieloven giver ret til fem ugers ferie. Den ret skal bevares - og være reel.