DELEØKONOMI: Fremtidens fagforening har fokus på individet

Bragt i Politiken, den 15. marts 2016

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Sådan set er der ikke noget nyt i deleøkonomi.

Hvem har ikke inden for familien, blandt kolleger eller hos naboen lånt værktøj, sommerhuse, biler, passet hinandens børn eller lignende? Det nye er, at vi via de digitale medier kan udstrække mulighederne nærmest uendeligt. Der kan være forskellige grunde for den enkelte til at orientere sig mod deleøkonomi. For nogle vejer det miljømæssige tungt. For andre kan det være det sociale element, fx at det er mere interessant på ferien at bo i et privat hjem frem for på et hotel.

Den fortsatte drivkraft i deleøkonomi bliver markedskræfter kombineret med den digitale udvikling samt en stadig stærkere individuel orientering mod skræddersyede løsninger hos danskerne.

Deleøkonomi udvider markedet og giver flere mennesker adgang til flere ydelser, ligesom den giver adgang til i mindre målestok at drive egen lille virksomhed med udleje af bil, båd, campingvogn, sommerhus, køkkenudstyr, bogsamlinger, eller hvad man i øvrigt ikke selv udnytter fuldt ud.

Deleøkonomien rejser mange spørgsmål for lovgiverne, som får sværere ved at regulere og indkræve skatter og afgifter.

Fagforeninger, der mener, at alle områder skal dækkes af kollektive overenskomster, får også deres at tænke på.

Jeg anderkender fuldt ud disse problemer, men udviklingen kan ikke stoppes.

Der må kreative løsninger til, og som direktør i Frie Funktionærer skal jeg også selv reflektere over, hvad deleøkonomi betyder for os. Skal vi fx i højere grad se os selv som en platform, der er stillet til rådighed for vores medlemmer, og hvor de indbyrdes kan hjælpe hinanden? Det vil medføre, at Frie Funktionærer, i stedet for at selv at tilbyde ydelserne, skal facilitere og kvalitetssikre de ydelser, som medlemmerne yder hinanden.

Det må fremtiden vise, men generelt passer udviklingen godt til værdierne i Frie Funktionærer, hvor vi har fokus på det enkelte individs ønsker og behov og ikke er bundet af hverken partipolitiske eller snævre organisatoriske hensyn.