Vi ønsker mere rød tråd i indsats for beskæftigelse

Bragt i Fyns Amts Avis lørdag den 15. marts 2014

Af Karin Fredskild, regionsformand, næstformand i Frie Funktionærers a-kasse

Koch-udvalg
I Carsten Koch-udvalgets 39 anbefalinger ligger der nogle gode intentioner om en større synergi i samarbejdet mellem kommuner, jobcentre og a-kasser.

En af anbefalingerne er at sammenlægge de nuværende 94 beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd til 8-12 tværgående arbejdsmarkedsråd.

Udover at det giver en økonomisk besparelse at nedlægge og sammenlægge disse råd, håber vi i Frie Funktionærers a-kasse, at det på længere sigt vil føre til en mere helstøbt arbejdsmarkedsindsats.

En beskæftigelsesindsats, der går på tværs af snævre lokale/kommunale interesser, og som i stedet tager udgangspunkt i, at det danske arbejdsmarked er ét stort arbejdsmarked, hvor Jobcentret, uanset geografisk placering, matcher den enkelte lediges kompetencer og jobønsker med virksomhedernes behov for nye medarbejdere med disse kompetencer.

I Frie Funktionærers a-kasse ønsker vi, at dette initiativ sammen med, at ledige med lav risiko for langtidsledighed, kan vælge at gennemføre de første seks måneders samtaleforløb i a-kassen, vil være med til at øge fornemmelsen af "den røde tråd" i beskæftigelsesindsatsen på tværs af geografiske forskelle og med et aktivt samarbejde på tværs af kommunegrænser mellem jobcentre, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner til gavn for de ledige og de arbejdsgivere, der efterspørger arbejdskraft.