Dine feriepenge luner igen i statens kasse

Bragt i Jydske Vestkysten den 14. marts 2014

Af formand Randi Laursen, Frie Funktionærer

Nu tager staten igen en bid af feriepengene. Politikerne arbejder på et lovforslag, hvor staten skal have 280 mio. kr. over de næste tre år. Vel at mærke ud over de 34 pct. som er statens lovmæssige andel af de uhævede feriepenge.

Den mest rimelige løsning
I Frie Funktionærer mener vi, at lønmodtagerne selv skal disponere over de optjente feriepenge.

Mener politikerne noget med "work-life-balance", bør de som minimum sikre, at lønmodtagerne har frihed til at bestemme over deres ferie og feriepengene.

Hvorfor kan en lønmodtager ikke aftale med sin arbejdsgiver, at ferien først holdes i maj måned, selv om ferieåret udløber med udgangen af april? – Eller opspare ekstra ferie til året efter?

En million lønmodtagere udenfor indflydelse
I feriefondens bestyrelse er lønmodtagerne udelukkende repræsenteret ved LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer. Det betyder, at de cirka 1 mio. lønmodtagere udenfor hovedorganisationerne ikke har indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge bruges til. Det er urimeligt, for det er lønmodtagernes penge.

Behov for reform af feriefonden
Med det nye forslag henter staten nu igen penge hos lønmodtagerne, uden at de har en reel mulighed for indsigelse. I Frie Funktionærer synes vi, at den person, der har optjent feriepengene skal have råderetten over pengene. Feriepenge, der ikke er hævet, skal da retur til lønmodtageren. Alt andet er urimeligt.