Bestem selv

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 14. februar 2014

Af næstformand Annie Træholt, Frie Funktionærer

Nu er der igen forslag om at lade staten tage en bid af feriepengene.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt et lovforslag i høring, hvor staten skal have 280 mio. kr. over de næste tre år, og det vel at mærke ud over de 34 pct., som er statens lovmæssige andel af de uhævede feriepenge.

I Frie Funktionærer mener vi, at det er mest rimeligt at lade lønmodtagerne selv disponere over de optjente feriepenge. Vi er i en tid, hvor der mange steder er fokus på "work-lifebalance".

Ønsker politikerne at støtte op om det, bør de sikre, at lønmodtagerne som et minimum har frihed til at bestemme over deres arbejdsliv og dermed også over ferien - og de feriepenge, som de har optjent.