Vismændenes forslag mangler et alternativ

Bragt i Jyllands-Posten den 13. oktober 2014

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

I den nye økonomiske rapport fra De Økonomiske Råd er det ene kapitel dedikeret til "analyser af og anbefalinger vedrørende dagpengesystemet".

Med de væsentlige udfordringer og indviklede regler, som vores dagpengesystem indeholder, synes jeg, at vismændene helt mangler at løfte blikket og se på alternative muligheder for arbejdsløshedsforsikring.

I rapporten bliver der peget på, at forsikringselementet er svækket, i takt med at kompensationsgraden i en længere årrække er reduceret. Vismændene fremhæver selv risikoen for, at arbejdsmarkedet bliver mindre fleksibelt, hvis dagpengesystemet nu er så udhulet, at mange vil finde det irrelevant og fravælge det.

Mere fleksibelt system

Jeg glæder mig over, at vismændene peger på den politiske mulighed for at øge den forsikringsmæssige fairness frem for traditionelle lighedsprincipper. Jeg føler mig overbevist om, at et mere fleksibelt dagpengesystem vil være med til at sikre, at færre vælger det fra. Det er til gavn for hele arbejdsmarkedet og dermed også til gavn for den enkelte lønmodtager.

Vismændene peger tillige på, at man kan gøre dagpengesystemet konjunkturbestemt. Et forslag, som har en vis logik. Altså at dagpengesystemet strammes i højkonjunkturer for at være mere fleksibelt, når vi har lavkonjunktur.

Et konjunkturbestemt dagpengesystem har dog mange indbyggede faldgruber. Det vil være svært præcist at definere høj-og lavkonjunkturer, for ledigheden kan være meget forskellig fra branche til branche og fra landsdel til landsdel.

Og hvordan behandler man ledige, der blev ledige i højkonjunkturen og fortsat er det i lavkonjunkturen - og vice versa? Det vil jo være urimeligt at ændre på en dækning midt i en ledighedsperiode.

Det er vel for øvrigt ikke en naturlov, at forsikring mod ledighed alene er en statslig opgave.

I Frie Funktionærer valgte vi i 2009 at etablere et alternativ til akassen, hvor vi tilbyder vores medlemmer en lønforsikring uden om det traditionelle dagpengesystem.

Baggrunden var, at vi kunne se, at den indsats, der blev gjort for de ledige via det statslige system med jobcentre og gentagen aktivering, ikke var effektiv for alle typer medlemmer, ligesom den økonomiske kompensation med en udhulet dagpengesats ikke var attraktiv for alle.

Blandt vores medlemmer er der mange, der lægger vægt på, at de, straks de står med en opsigelse, får tilknyttet en personlig konsulent, der sammen med medlemmet aftaler et individuelt genplaceringsforløb.

Frie valgmuligheder

Jeg er ikke fortaler for, at alle lønmodtagere skal tegne en lønforsikring, men er fortaler for at give lønmodtagere frie valgmuligheder, når de forsikrer sig mod ledighed.

Jeg undrer mig imidlertid over, at vismændene og for den sags skyld Koch-udvalget, der tidligere på året kom med anbefalinger til dagpengesystemet, helt undgår en analyse af andre måder at forsikre sig mod ledighed.

Vi har gennem de fem år med lønforsikringen vist gode resultater til fordel for vores lønforsikrede medlemmer, ligesom ordningen sparer det offentlige for betydelige omkostninger. Jeg savner i den grad, at alternativer til det nuværende dagpengesystem bliver taget med i sagkundskabens analyser og de politiske overvejelser.